osoby z niepełnosprawnościami

zdjęcie przedstawiajace miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Powołany latem tego roku zespół zadaniowy ds. dostępności na przestrzenie ostatnich miesięcy spotkał się 10 razy. W dyskusji nad dostępnością brali udział pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Wołominie zajmujących się sprawami społecznymi, inwestycjami, przestrzenią miejską, dostępnością mediów oraz osoby kierujące instytucjami publicznymi, w tym dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz jednostek kultury. Były to zawsze owocne rozmowy, w trakcie których padało wiele ciekawych pomysłów na polepszanie dostępności dla osób ze szczególnymi