świadczeniasocjalne

Informacja dotycząca składania wniosków świadczeń "500+" i "Dobry start"

Świadczenie wychowawcze 500+ na dzieci, które posiadają już uprawnienia i świadczenie jest wypłacane nie wymaga dopełniania dodatkowych formalności w 2020 roku poprzez składanie wniosku o przedłużenie wypłaty świadczenia. Świadczenie 500+ zostało przyznane na przedłużony okres do 31 maja 2021 r. Obecnie składają Państwo wnioski na nowo urodzone dzieci. Wnioski papierowe o jednorazowe świadczenie „Dobry start” przyjmujemy od 1 sierpnia 2020 r., natomiast od 1 lipca 2020 r. wnioski można składać