Wspieranie rodziny

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod tytułem: „Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”wspieranie.

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert (Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 15.01.2019r.)

Kategoria: