Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców – załącznik do zarządzenia Burmistrza nr 211_2020.

Kategoria: