Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania najem

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 208/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 10.08.2020 r.

Pobierz:
Zarządzenie nr 208_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr 208_2020 Burmistrza Wołomina

Kategoria: