Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomość i Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 209/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 10.08.2020 r.

Pobierz:
Zarządzenie nr 209_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę – załącznik do Zarządzenia nr 209_2020 Burmistrza Wołomina

Kategoria: