Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 48/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 11.02.2022 r.

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 11.02.2022 r. (.PDF)
Załącznik do Zarządzenia nr 48/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 11.02.2022 r. (.PDF)