Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 299/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 21.10.2021 r.

Pliki do pobrania (kliknij na dokument, żeby rozpoczął jego pobieranie):
Zarządzenie 299/2021 (.PDF)
Załącznik do Zarządzenia 299/2021 (.PDF)