Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 199/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 13.07.2022 r.

Dokumenty (kliknij na plik, żeby go pobrać):
Zarządzenie nr 199/2022 (.PDF)
Wykaz do zarządzenia nr 199/2022 (.PDF)