Wykaz nieruchomości gminy Wołomin w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wołomin na okres 3 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 229/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 11.09.2023 r.

Dokumenty do pobrania (kliknij na plik, żeby rozpocząć pobieranie):
Zarządzenie nr 229/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 11.09.2023 r. (.PDF)
Wykaz do Zarządzenia nr 229/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 11.09.2023 r. (.PDF)
Formularz zgłoszeniowy (.DOC)

Link do Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 124/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania Konkursów ofert na najem lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Wołomin oraz Regulaminu komisji konkursowej opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij na aktywne łącze)