Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wołomin na okres 3 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 313/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 03.11.2022 r.”.

Dokumenty do pobrania (kliknij na wybrany plik, żeby rozpocząć jego pobieranie):
Zarządzenie nr 313/2022 (PDF)
Wykaz do zarządzenia nr 313/2022 (PDF)