Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 149/2021 Burmistrza Wołomina z dn. 30.04.2021 r.

Pliki – kliknij na aktywny link, żeby rozpocząć pobieranie dokumentu w formacie .PDF:
Zarządzenie Nr 149/2021
Wykaz do Zarządzenia Nr 149/2021