Wykaz w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 190/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 10.06.2021 r.

Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie):
Zarządzenie 190/2021 (.PDF)
Załącznik do zarządzenia Nr 190/2021 (.PDF)