Zapoznaj się z projektem zmiany planu miejscowego terenu położonego pomiędzy ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego w Wołominie

Zapoznaj się z projektem zmiany planu miejscowego terenu położonego pomiędzy ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego w Wołominie

Od 20 września 2019 r. do 18 października 2019 r. można zapoznać się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego w Wołominie.

Projekt zmiany planu jest dostępny:

  • na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne,
  • w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pok. 214 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna
Każdy zainteresowany może wziąć udział w dyskusji o projekcie zmiany planu. Dyskusja, z udziałem projektanta planu, odbędzie się 7 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro).

Złóż uwagę do projektu planu
Do 4 listopada 2019 r. (włącznie) można składać uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi składa się na piśmie, adresowanym do Burmistrza Wołomina (adres: ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin), lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP).

Szczegółowe informacje dot. wyłożenia publicznego i składania uwag znajdują się w obwieszczeniu, dostępnym poniżej. Informacji udzielają też pracownicy Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wołominie (tel. 22 763 30 45 lub 51).

Pliki do pobrania:

Kategoria: