Zarządzenia nr 291/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 21.10.2019 r.

Zarządzenia nr 291/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 21.10.2019 r.

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 291/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 21.10.2019 r.

Wersja PDF: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – załącznik do Zarządzenia 291 _2019 Burmistrza Wołomina
Wersja PDF: Zarządzenie nr 291_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia