Złóż wniosek do planu miejscowego!

Złóż wniosek do planu miejscowego!

Uprzejmie zapraszamy do składania wniosków do planu miejscowego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z osiedlem „Perkowizna”.

Możliwość składania wniosków związana jest z podjęciem przez Radę Miejską w Wołominie uchwały, która poszerzyła granice sporządzanego planu. Nowe granice sporządzanego planu przedstawiono na mapie powyżej oraz w załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr LVII-120/2018 z dnia 5 września 2018 r.

Wnioski do planu należy składać do Burmistrza Wołomina (ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin) do 4 stycznia 2019 r. (włącznie).

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków dostępne są w zamieszczonym niżej obwieszczeniu.

Pobierz plik:

treść obwieszczenia (PDF, 127 kB)

Kategoria: