2018-2020

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji oraz przyjętym przez naszą gminę Gminnym Programem Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030, Zarządzeniem Nr 11/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 9 stycznia 2018 r. powołano członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin.
W skład Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin na lata 2018-2020 weszli:
1. Barbara Stasiszyn – przedstawiciel organizacji pozarządowej
2. Teresa Wosińska – przedstawiciel Rady Osiedla Centrum
3. Halina Wojakowska – przedstawiciel Wołomińskiej Rady Seniorów
4. Andrzej Żak – przedstawiciel właścicieli zakładów pracy zatrudniających osoby z terenu rewitalizowanego
5. Ewelina Kwiatkowska – przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym
6. Tomasz Nowak – przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym
7. Jacek Mościcki – przedstawiciel mieszkańców
8. Paulina Justyna Glinka – przedstawiciel mieszkańców
9. Małgorzata Witańska – przedstawiciel mieszkańców
10. Elżbieta Radwan – przedstawiciel Gminy Wołomin, burmistrz Wołomina
11. Łukasz Marek – przedstawiciel Gminy Wołomin, kierownik komórki odpowiedzialnej za wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji” – koordynator operacyjny
12. Rafał Lewtakowski – przedstawiciel Gminy Wołomin, pracownik odpowiedzialny za planowanie przestrzenne