Inwestycje

Duczki ul. Majdańska

W związku z licznymi pytaniami napływającymi od mieszkańców, w sprawie ul. Majdańskiej w Duczkach, uprzejmie wyjaśniamy. Dla odcinka ul. Majdańskiej o nawierzchni gruntowej (od końca nawierzchni asfaltowej w Duczkach do początku drogi asfaltowej w Mostówce), Starosta Wołomiński wydał w dniu 8/05/2019 decyzję nr 16pz/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.”Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew nr 244 i 231/2 obręb 014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do

Spotkanie w sprawie budowy ul. Krańcowej w Lipinkach i ul. Granicznej w Dobczynie

Wszystkie osoby zainteresowane budową odcinka drogi ul. Krańcowej w Lipinkach i ul. Granicznej w Dobczynie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 20 maja 2019 roku o godzinie 17:00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie. Podczas spotkania zostaną omówione i uzgodnione rozwiązania projektowe, na podstawie których będą kontynuowane prace projektowe. Spotkanie odbywa się w związku z realizacją przez gminę Wołomin inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla

Spotkanie w sprawie przebudowy ul. Andersa w Wołominie

W związku z realizacją projektu technicznego zadania inwestycyjnego pn. “Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika oraz zjazdów w ul. Andersa w Wołominie wraz z wszystkimi niezbędnymi udogodnieniami, wykonaniem map podziałowych, przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZDRID i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID w ramach zadania inwestycyjnego pt. Przebudowa ul. Andersa w Wołominie“ zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 11 marca 2019 roku o godzinie 17:00 w

Szosa na tle pochmurnego nieba

W związku z realizacją dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Polskiej w Wołominie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Polskiej”, zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w sali nr 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie, w celu przedstawienia i omówienia

Spotkanie dotyczące kontynuacji budowy ul. Kleeberga wraz z ulicą Bohatyrowicza

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza” informujemy, iż w dniu 11.02.2019 r. o godzinie 17.00 w sali 225 Urzędu Miejskiego w Wołominie odbędzie się spotkanie mające na celu omówienie i uzgodnienie rozwiązań projektowych ujętych w koncepcji, na podstawie, której wykonywany będzie dalszy ciąg prac projektowych.

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłego przebiegu projektowanej  ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach i wyrażenia Państwa opinii na temat przyszłego przebiegu projektowanej ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie! Na Państwa głosy czekamy od 25 stycznia do 8 lutego. Droga gminna – ulica Krymska zlokalizowana jest w Leśniakowiźnie, gmina Wołomin, województwo mazowieckie. Zapewnia dojazd do nieruchomości położonych wzdłuż drogi, terenów leśnych oraz oczyszczalni ścieków „KRYM”. Na odcinku od ul. Matarewicza do rejonu oczyszczalni ścieków droga posiada nawierzchnię z płyt betonowych

Spotkanie w sprawie budowy ulic Żółkiewskiego i Waryńskiego

W związku z realizacją dokumentacji projektowych budowy ulic Żółkiewskiego i Waryńskiego w Wołominie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID w imieniu Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego”, zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się 18 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w sali nr 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie, w celu przedstawienia i omówienia przyjętych założeń projektowych.

Koncepcja budowy ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie

W związku z planowaną budową ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie oraz rozpoczętymi konsultacjami społecznymi nad jej przebiegiem przedstawiamy dwa warianty budowy tej drogi. Uprzejmie prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z poniższymi koncepcjami: Wariant I – budowa ul. Krymskiej na odcinku od. ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie do ul. Materewicza w Ossowie Wariant I – kolor czerwony część 1 PDF, część 2 PDF, część 3 PDF Wariant II – budowa ul. Krymskiej na

Spotkanie w sprawie omówienia koncepcji budowy odcinka ul. Duczkowskiej

Zapraszamy na spotkanie w sprawie omówienia koncepcji budowy odcinka ul. Duczkowskiej od działki ew. nr 15 do działek ew. nr 3/1 i 3/2 obręb Nowe Lipiny, które odbędzie się w dniu 10.04.2018 r. o godz. 14.00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie. Więcej informacji: Wydział Inwestycji tel: 22 763 30 94