Inwestycje

Stała organizacja ruchu na ulicy Lipińskiej

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od inwestora, tj. Powiat Wołomiński, 11.07.2024 r. na ul. Lipińskiej w Wołominie zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w związku z zakończeniem prac budowlanych pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 4361 W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań”. Stała organizacja ruchu na ul. Lipińskiej w Wołominie (.PDF)

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie przebudowy ulic Granicznej i Orwida w Wołominie

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne: 1) 2 lipca 2024 r. o godz. 16.00 w sali nr 106 w Urzędzie Miejskim – spotkanie z mieszkańcami w sprawie omówienia koncepcji projektowej przebudowy ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od ul. Marszałkowskiej do Al. Niepodległości, 2) 4 lipca 2024 r. o godz. 16.00 w sali w sali nr 106 w Urzędzie Miejskim – spotkanie z mieszkańcami w sprawie omówienia koncepcji projektowej przebudowy ul. Orwida w

Zdjęcie ukazujące ulicę Kościuszki w Wołominie przed remontem

6 czerwca wprowadzono wykonawcę prac remontowych na ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie chodników z kostki betonowej, a także wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej. Zakończenie prac przewidziane jest na kwiecień 2025 roku.

Spotkanie w sprawie projektu budowy nowego śladu DW 634 - formularz kontaktowy

28 maja br. w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyło się spotkanie konsultacyjne projektanta z mieszkańcami, na którym zostały przedstawione założenia projektowe nowego odcinka DW634 – od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania Szosy Jadowskiej z ul. Ogrodową w Duczkach. Udostępniamy Państwu prezentację omawianą na spotkaniu, projekt budowy odcinka DW634 w nowym przebiegu oraz formularz kontaktowy: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ulicy 1 Maja

Spotkanie w sprawie projektu budowy nowego śladu DW 634 | AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA Z DN. 23.05.2024| W związku z licznymi prośbami spotkanie w sprawie projektu budowy nowego śladu DW 634 zostaje przeniesione na godz. 16:00. Termin i miejsce pozostają bez zmian – wtorek 28 maja 2024 roku, Urząd Miejski w Wołominie, sala 106 na 1 piętrze. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia projektowe nowego odcinka DW634 – od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania Szosy Jadowskiej z ul.

Zdjęcie przedstawiające znak drogowy - roboty budowlane

W środę 22 maja 2024 roku rozpoczną się prace na ulicy Jesiennej w Wołominie! W pierwszej kolejności zostaną wykonane roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej. Prace prowadzone będą od strony ul. Wiosennej w kierunku ul. Nowa Wieś. Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na znaki! Zdjęcie poglądowe (Pixabay)

Zamknięcie skrzyżowania Sikorskiego i Lipińskiej

W związku z pracami drogowymi realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, od dnia 15 maja 2024 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na odcinku ul. Lipińskiej. Skrzyżowanie ulic Lipińskiej i Sikorskiego zostanie zamknięte dla ruchu. Przewidywany termin obowiązywania czasowej organizacji ruchu dla tego odcinka to 30 września 2024 r. Zachęcamy do planowania alternatywnych tras i śledzenia informacji na temat postępów prac.

Remont Łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołominie

Zawarto umowę z wykonawcą na kompleksową modernizację łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołominie. Inwestycja jest częścią działań mających na celu poprawę warunków nauki i pracy dla uczniów oraz nauczycieli. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej jest priorytetem dla gminy, co wynika z założenia, że każde dziecko zasługuje na bezpieczne i nowoczesne środowisko edukacyjne.

Rozpoczęcie budowy ulicy Oleńki

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę z wykonawcą na budowę drogi gminnej ul. Oleńki na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja. Inwestycja ma na celu ulepszenie infrastruktury drogowej, co zapewni lepszy przepływ ruchu oraz zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wszystkie prace będą realizowane z uwzględnieniem minimalizacji niedogodności dla mieszkańców. Zakończenie prac zaplanowano na 9 czerwca 2025 roku. Na wykonanie tej inwestycji gmina pozyskała 2 mln zł dofinansowania w

Podpisanie umowy na budowę ulicy Jesiennej

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę z wykonawcą na budowę drogi gminnej przy ul. Jesiennej. Inwestycja ma na celu poprawę dostępności oraz komfortu korzystania z lokalnej infrastruktury. Projekt przewiduje nie tylko usprawnienie komunikacji, ale również zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zakończenie prac planowane jest na 10 stycznia 2025 roku.