Inwestycje

grafika raport ze spotkania online

7 lutego odbyło się spotkanie online na temat rozbudowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów w Wołominie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu, w którym znajdziecie Państwo szczegółowo opisane wnioski i uwagi zebrane podczas spotkania. Do pobrania: Uwagi do koncepcji budowy ulicy Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów  Plan sytuacyjny

tężnia solankowa

Morska bryza w środku miasta? Jak najbardziej! Przy ul. Wileńskiej powstanie tężnia solankowa. Na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 87 tys. zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Kolejna tężnia, która powstanie w Wołominie to obiekt, w którym mieszkańcy odpoczną i zaczerpną z powietrza wielu właściwości leczniczych. Tężnia powstanie na obszarze rewitalizacji, pomiędzy ulicami Ogrodową a Wileńską, na terenie dawnej siedziby

list intencyjny dw 635

4 maja 2022 roku pod listem intencyjnym w sprawie współpracy przy realizacji nowego śladu DW nr 635 podpisali się m.in. marszałek województwa Adam Struzik, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, burmistrz gminy Halinów Adam Ciszkowski, wójt gminy Poświętne Sylwester Niźnik oraz burmistrz Zielonki Kamil Michał Iwandowski. Nowy ślad DW635 to prawie 21km odcinek od miejscowości Czarna w gminie Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w miejscowości Nowy Konik w gminie

Czasowa organizacja ruchu Piwna

Rozpoczynają się prace przy budowie ulicy Piwnej w Wołominie. W związku z inwestycją prosimy mieszkańców o zapoznanie się z czasową organizację ruchu, która będzie obowiązywać od czwartku tj. 14 kwietnia. Na czas robót na drodze zostanie wprowadzony zakaz ruchu z wyjątkiem dojazdu do posesji przy ulicy Piwnej. Czasowa organizacja ruchu dotyczy całego odcinka ulicy Piwnej – od ul. Tęczowej do ul. Mikołaja Kopernika. Wszystkie rozwiązania projektowe zostały przedstawione w załącznikach

podpisanie umowy na budowę przedszkola

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę na budowę nowego przedszkola w Wołominie przy ul. Wiejskiej. To kolejne miejsce pierwszego kontaktu najmłodszych z edukacją, dlatego dołożymy wszelkich starań, by była to przestrzeń nowoczesna, bezpieczna i przyjazna maluchom. W kolorowych salach znajdzie się wszystko, co potrzebne do doskonałej zabawy, aby przedszkole wypełnił gwar i śmiech naszych dzieci – napisała na swoim profilu Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. Na tak dużą inwestycję za ponad

ulica Piwna

Wprowadziliśmy wykonawcę na budowę ul. Piwnej w Wołominie. Do końca wakacji, na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej powstanie nowa jezdnia asfaltowa, chodniki, zjazdy i pobocze. Wymienimy oprawy oświetleniowe i przebudujemy wlot w ul. Kopernika. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców – zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych.

podpisanie umowy

Inwestujemy w placówki oświatowe i rozwój ich infrastruktury. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę na remont dachu budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie. Oświata jest i pozostanie moim priorytetem, zarówno w sferze inwestycji i modernizacji budynków, jak i w zakresie podnoszenia jakości nauczania. Dzięki inwestycji za ponad 400 tys. zł zwiększymy bezpieczeństwo oraz stworzymy przyjazne miejsce do kształcenia kolejnych pokoleń naszych wychowanków – napisała na swoim

podpisanie umowy na budowę ulicy Piwnej

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę na budowę ulicy Piwnej w Wołominie. Za 460 tys. zł wykonamy budowę ulicy Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej. Nowe oświetlenie, budowa chodników to wszystko, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie i komfortowo na drodze. Pozytywne zmiany odczujemy już za pół roku. Inwestycja oznacza większy komfort i bezpieczeństwo zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych.