Inwestycje

oświetlenie ronda

W piątek 16 kwietnia wprowadziliśmy wykonawcę na budowę oświetlenia ronda przy zbiegu ulic Witosa i Boryny (DW 635). Gmina Wołomin współpracuje z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich przy budowie oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 635 w obrębie włączenia łącznika do drogi krajowej”S-8″ – dojazd do trasy będzie szybki, bezpieczny i dobrze oświetlony.

zdjęcie z terenu skateparku - nogi chłopca na deskorolce

Dziś rozpoczynamy konsultacje SKATEPARKU WOŁOMIN. Potrwają one dwa tygodnie i będą przebiegać w następującej formie: uwagi można zgłaszać mailowo do Wydziału Inwestycji na adres: joanna.skoczylas@wolomin.org.pl wypełnić ANKIETĘ ONLINE (bezpośredni link do ankiety) otwarte spotkanie na terenie inwestycji (o dokładnym terminie poinformujemy Państwa w oddzielnym poście) spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Inwestycja ma być usytuowana na terenie Sportowej Szkoły Podstawowej numer 5 w Wołominie (ul. Lipińska 16) od strony ulicy

miejscowść Lipinki

Chcemy, żeby gmina się rozwijała. Żeby powstawały nowe inwestycje – parkingi, budynki użyteczności publicznej i nowoczesna infrastruktura. Nieuniknioną konsekwencją rozwoju miast i wsi jest ingerencja w otoczenie – również, czasami niezbędna, wycinka drzew. W przypadku projektowanego parkingu „Parkuj i Jedź” w Lipinkach jest ona nieunikniona, ale, co należy podkreślić, zaproponowano wykonanie nasadzeń zastępczych. Za każde wycięte drzewo zaproponowano nowe drzewo, a dodatkowo, przy parkingu zostaną założone tereny zieleni obsadzone różami.

Spotkanie w sprawie Centrum Aktywności Wołomin

Centrum Aktywności Wołomin w budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego będzie miejscem z duszą. Zabytkowe budynki przejdą gruntowną modernizację, dzięki której staną się łącznikiem pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. “O adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie marzyliśmy od dawna. Dzięki instrumentowi finansowemu Jessica 2 nasze plany już wkrótce staną się faktem. W ramach zadania wykonamy szereg prac rewitalizacyjnych budynku z lat 20-tych XX wieku, który został wprowadzony do

parking pętla autobusowa

Przypominamy o zmianach w organizacji ruchu związanych z przebudową pętli autobusowej na Pl. Cicheckiego w Wołominie. Tymczasowy przystanek autobusowy został przeniesiony na parking przy ul. Wileńskiej. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zakaz zatrzymywania się wzdłuż linii przystanku i przestrzeganie aktualnej organizacji ruchu. Kierowcy pozostawiający swoje auta w niedozwolonych miejscach narażają się na mandat i utrudniając wyjazd autobusom uniemożliwiają płynny ruch komunikacji miejskiej.

odśnieżarka na drodze podczas opadów śniegu

Zimowe utrzymanie dróg. Kto jest za nie odpowiedzialny? W gminie Wołomin występują trzy kategorie dróg publicznych tj. gminne, powiatowe i wojewódzkie. Każda z nich ma odrębnego zarządcę, który bezpośrednio odpowiada za remonty i bieżące utrzymanie. Z wykazem dróg na kategorie na terenie gminy Wołomin można zapoznać się na stronie, link: https://wolomin.org/wykaz-drog/ Przypominamy numery telefonów w sprawie odśnieżania i odladzania dla wszystkich kategorii dróg publicznych: DROGI WOJEWÓDZKIE Zarządca: Mazowiecki Zarząd Dróg

konferencja NIE dla podzialu

Prawie 30 milionów złotych na inwestycje województwa mazowieckiego w naszym regionie to jeden z argumentów przemawiających za tym, aby sprzeciwić się podziałowi Mazowsza. Dziś, podczas konferencji prasowej na łączniku S8 z DW635 #NiedlapodziałuMazowsza wypowiedzieli Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina, Paweł Bednarczyk Burmistrz Tłuszcza oraz Krzysztof Dobrzyniecki – Zastępca Burmistrza Radzymina. Stanowisko samorządowców poparła również Bożena Żelazowska – Poseł na Sejm RP. Spotkaliśmy się dziś z Marszałkiem

grafika z podsumowaniem modernizacji przejść dla pieszych

Doświetlone i zmodernizowane przejścia dla pieszych to poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz komfort kierowców na wołomińskich drogach. Przy wsparciu Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Piotr Sikorski – Radny Rady Miejskiej w Wołominie oraz zespołu zaangażowanych mieszkańców i urzędników w 2020 roku poprawiliśmy bezpieczeństwo na następujących przejściach: ✅ Modernizacja przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kleeberga i Tęczowej w Wołominie, ul. Batorego i Tęczowej w Wołominie, ul. Kościelnej i Mieszka

grafika z najważniejszymi inwestycjami w gminie Wołomin

2020 był dobrym rokiem dla inwestycji. Zakończyliśmy budowę pięknego nowoczesnego przedszkola. Przebudowaliśmy SP w Zagościńcu, by stała się przyjaznym miejscem dla naszych najmłodszych mieszkańców. Zbudowaliśmy komfortowy parking „Parkuj i Jedź” oraz przebudowaliśmy ul. Przytorową w Duczkach. Przy stacji PKP w Zagościńcu od strony Lipinek również wybudujemy parking, by dojazd do pracy dla mieszkańców okolicznych sołectw był jak najbardziej wygodny i ekologiczny. W 2020 rozpoczęliśmy też ważną inwestycję w centrum Wołomina

Marszałek, burmistrz i radni na placu budowy

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wspólnie z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem sprawdzali postęp prac na terenie budowy łącznika z węzłem “Wołomin” na trasie S8 z DW 635. To kluczowa inwestycja, która poprawi komfort podróżowania i bezpieczeństwo oraz wpłynie na rozwój naszej Gminy. Koszt budowy to ponad 18,8 mln zł. W ramach inwestycji powstanie nowa droga, przebudowane zostanie skrzyżowanie, ciąg pieszy i rowerowy, urządzenia ochrony przed hałasem, budowa i przebudowę systemu