Inwestycje

plan inwestycji

Rozpoczynamy realizacje Społecznego Wniosku do Budżetu Gminy Wołomin pod nazwą „Bezpieczna droga do Szkoły”. W ramach projektu zmodernizujemy nawierzchnię chodnika przy ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ulicy Gdyńskiej do ulicy Lwowskiej. “Bezpieczna droga do szkoły” zostanie oddana w użytkowanie uczniom jeszcze w tym roku. Planowany termin zakończenia prac to 15 października.  

podpisanie umowy

W Lipinkach powstanie Wiejski Dom Kultury! Miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz integrować się. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę na realizację I etapu budowy obejmującego prace budowlane oraz zagospodarowanie terenu. W kolejnym etapie wykończymy i wyposażymy wnętrza, aby jak najlepiej służyły mieszkańcom. W takiej chwili nie mogło zabraknąć dwóch wspaniałych reprezentantek społeczności Lipinek: radnej Edyta Babicka oraz sołtys Urszuli Zych. Dziękuję Wam drogie

Prace projektowe DW 631 i DW 634 nabierają tempa

Dobre informacje płyną do mieszkańców gminy Wołomin z Warszawy. 26 sierpnia w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono informacje dotyczące planowanych działań na drogach wojewódzkich 634 i 635. Dla władz gminy Wołomin priorytetem jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego połączenia z Warszawą. Będzie to możliwe dzięki wielkiej inwestycji, jaką jest przebudowa DW 634. Obecnie trwają intensywne prace projektowe. Odcinek Ząbki ul. Orla do skrzyżowania ul.

Prawie 1,3 mln zł na rewitalizację gminnych kamienic

Tchniemy nowe życie w wołomińskie kamienice. Pozyskaliśmy prawie 1,3 mln zł na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 25 sierpnia burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę z Janiną Ewą Orzełowską, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego w obecności pani Anny Katarzyny Brzezińskiej, radnej sejmiku Województwa Mazowieckiego. Po remoncie kamienice odzyskają świetność, zachowując swój wyjątkowy charakter. Rewitalizacja kamienic w Wołominie to jeden z naszych celów strategicznych. Zrealizujemy go szybciej dzięki dobrej współpracy

Wprowadzenie wykonawcy na rozbudowę ulicy Kolejowej

Duże zmiany czekają mieszkańców Zagościńca! 30 lipca, zaledwie kilka dni po podpisaniu umowy wprowadziliśmy wykonawcę na rozbudowę ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu. Ruszamy z szerokim zakresem prac, który obejmuje m.in. budowę i przebudowę jezdni, zjazdów i chodników. Przy okazji zbudujemy również sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne. Pozytywne zmiany odczują wszyscy. Inwestycja oznacza większy komfort i bezpieczeństwo zarówno

Wprowadzenie wykonawcy na budowę nowego ciągu pieszo-rowerowego

Jazda na rowerze to wygodny i ekologiczny środek transportu. Coraz więcej mieszkańców wybiera tę aktywność aby miło spędzać czas i dbać o swoje zdrowie, dlatego budujemy nowe odcinki szlaków pieszo-rowerowych wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Nowa ścieżka rowerowa wraz z bezpiecznym chodnikiem dla pieszych tym razem powstanie przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku Duczki – Stare Grabie. W środę 28 lipca wprowadziliśmy wykonawcę na inwestycję. Mieszkańcy gminy Wołomin od

To już ponad 7 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla gminy Wołomin

Łącznie ponad 7 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla Gminy Wołomin! Otrzymaliśmy dodatkowy 1,1 mln zł dofinansowania do budowy i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy 7 276 927,94 zł. Dzięki dodatkowo pozyskanym środkom do końca 2022 roku zbudujemy nową kanalizację sanitarną od długości 3,6 km, zmodernizujemy 1,95 km sieci wodociągowej, zmodernizujemy oczyszczalnię ścieków w Wołominie – komory dopływowo-rozdzielczej przepompowni Gryczana,

podpisanie umów

Pozyskiwanie zewnętrznych środków cały czas trwa i co najważniejsze jesteśmy w tym skuteczni! Otrzymaliśmy ponad 187 tys. zł dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego. Podpisaliśmy dziś aż 7 umów na otrzymanie dofinansowania w kwocie ponad 187 tys. zł na realizację następujących projektów: Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Wołominie Dofinansowanie: 19 600 zł Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: