Edukacja

zdjęcie z podpisania umowy na zakup laptopów dla gminnych szkół. Na zdjęciu 4 osoby - burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, zastepca burmistrza Wołomina Łukasz Marek, naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych oraz przedstawiciel firmy, która będzie dostarczać laptopy

W związku z przedłużającym się stanem epidemii i koniecznością kontynuowania przez uczniów nauki zdalnej podjęto decyzję o zmodyfikowaniu zakresu projektów edukacyjnych i zakupie dodatkowych laptopów z oprogramowaniem dla gminnych szkół. 45 laptopów zostanie zakupionych z projektu „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”. Laptopy trafią do następujących szkół: SP1 – 8 laptopów SP2 – 8 laptopów SP3 – 9 laptopów SP7 – 9 laptopów SP w Czarnej

Nauczycielki i burmistrz w sali konferencyjnej. Uroczyste ślubowanie

Dwie nauczycielki naszej Gminy złożyły ślubowanie oraz otrzymały akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Gratulujemy pani Annie Izabelli Obłozie – nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie oraz pani Edycie Truszkowskiej – nauczycielce Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie. Uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego to bardzo ważny etap kariery zawodowej i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Życzymy dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej na rzecz wołomińskiej oświaty!

dzieci w szkole

Kreatywność wołomińskiej młodzieży zaskakuje. Uczniowie Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu biorą udział w ogólnopolskim konkursie naukowym „Być jak Ignacy”. Członkowie koła naukowego „Dzieciaki z energią” zapraszają nowe, chętne osoby do drugiego i kolejnych etapów konkursu! Więcej o konkursie na stronie Szkoły: https://www.facebook.com/spzag/posts/1528802687312834

Otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Na realizację tego zadania w 2021 roku gmina Wołomina planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Termin składania ofert do 14 grudnia 2020 r. do godz. 19.00. Dla zainteresowanych więcej w ogłoszeniu poniżej: Zarządzenie nr 276/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie

Wręczenie dyplomu i kwiatów dyrektorowi

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie życzymy Panu Dyrektorowi Pawłowi Rozbickiemu oraz całemu Gronu Pedagogicznemu zdrowia i wytrwałości w realizowaniu kolejnych ambitnych celów szkoły. Dziękuję za dotychczasowy wkład w kształtowanie wrażliwości muzycznej dzieci i młodzieży szkole, która stała się prawdziwą kuźnią talentów i wybitnych osobowości. Wasza otwartość, pasja i miłość do muzyki wniosły nieocenioną wartość do naszej gminy. Życzę kolejnych wspaniałych i twórczych

tablica interaktywna w klasie

“Akademia Wiedzy” – to jeden z projektów edukacyjnych prowadzonych w naszych gminnych szkołach. Dzięki projektom zyskaliśmy dużo nowego sprzętu oraz dostęp do szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Czas epidemii i konieczność nauki zdalnej pokazały jak bardzo potrzebne były nasze działania i pozyskane z UE środki. Programy edukacyjne realizowane są we wszystkich gminnych szkołach. Projekt “Akademia Wiedzy” to ogromne wsparcie dla nauczycieli, dzieci i rodziców. Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Skorupki

Burmistrz Wołomina wraz z zastępcą korzystają z tablicy interaktywnej

Nowoczesny sprzęt komputerowy trafił do Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie. Szkoła w ramach projektu “Akademia wiedzy-rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin” zyskała 24 laptopy, urządzania wielofunkcyjne, aparat cyfrowy, 3 interaktywne tablice, serwer oraz UPS. Sprzęt trafi również do Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie oraz Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach. Nauczyciele będą mogli wcielać w życie nowe pomysły i inspiracje.

Chcesz wrócić do pracy? Szukasz żłobka? - Żłobkowy start to projekt dla Ciebie

Żłobkowy start – Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 7 431 537,18 PLN Wkład własny: 1 495 963,56 PLN Wartość dofinansowania: 5 935 573,62 PLN Wkład UE: 5 935 573,62 PLN Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet: VIII Rozwój rynku pracy Działanie: 8.3 Ułatwienie

życzenia Burmistrz Wołomina, list

Dziś święto wszystkich pracowników wołomińskiej oświaty. W Dniu Edukacji Narodowej jeszcze bardziej uświadamiamy sobie, że praca nauczyciela to coś więcej niż tylko godziny spędzone przy tablicy. Z powodu epidemii nie możemy spotkać się na tradycyjnej akademii. W szkołach nie odbędą się zwyczajowe apele czy wręczanie kwiatów nauczycielom przez dzieci. Ten ważny dla każdej placówki edukacyjnej dzień będzie miał inną formułę. Dlatego moja wdzięczność za Państwa codzienne starania edukacyjne i wychowawcze

Koronawirus w Szkole Podstawowej numer 3

U 5 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie potwierdzono zakażenie koronawirusem. Kolejnych 9 nauczycieli przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ponieważ w szkole obecna jest tylko połowa nauczycieli wdrożyliśmy specjalne procedury, które pozwolą zapewnić opiekę dzieciom przebywającym w placówce. Zapewnienie bezpieczeństwa to teraz priorytet. Przeprowadzenie lekcji przy tak małej obsadzie kadry nie jest możliwe. Obecnie czekamy na decyzję Sanepidu w sprawie dalszego postępowania i apelujemy do rządzących o zmianę wytycznych