Edukacja

I edycja Konkursu „Wychowawca Roku”

Konkurs „Wychowawca Roku” został przeprowadzony po raz pierwszy w maju w roku szkolnym 2018/2019. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest pani Monika Stachyra, która wystąpiła z wnioskiem o zorganizowanie konkursu na najlepszego i najbardziej lubianego nauczyciela. Konkurs ma charakter cykliczny i odbywać się będzie raz w roku szkolnym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wołomin. Kandydatów do tytułu „Wychowawca Roku” nominują w demokratycznych wyborach i tajnym głosowaniu uczniowie placówek, które wyrażą chęć przystąpienia do

75-lecie I LO w Wołominie

19 października 2019, I LO im. W. Nałkowskiego w Wołominie obchodziło swój wyjątkowy jubileusz 75- lecia. Drzwi auli I LO w Wołominie nie domykały się dzisiaj z powodu tłumu absolwentów – to właśnie tam, w minioną sobotę,  odbywały się uroczystości jubileuszu 75- lecia szkoły.  Z tej okazji gmach placówki wypełnił się szacownymi gośćmi – absolwentami, przedstawicielami lokalnych władz, ale także przedstawicielami obecnej szkolnej społeczności. Każdy jubileusz to połączenie nowoczesności i

Święto Drzewa w Gminie Wołomin - relacja

Święto Drzewa w Gminie Wołomin W słoneczny, jesienny weekend 19 i 20 października 2019 r. obchodziliśmy święto wyjątkowego przyjaciela. Jakość naszego życia jest w sposób żywotny i integralny związana z drzewami. Można śmiało powiedzieć, że bez drzew – nie ma i nas. Drzewa produkują tlen, którym oddychamy i pochłaniają dwutlenek węgla. Przeciwdziałają powodziom, chronią przed hałasem, dają cień i schronienie zwierzętom. Święto Drzewa było wyjątkową okazją, aby przypomnieć sobie te

Opieka stomatologiczna w szkołach 2019/2020

Opieka stomatologiczna, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1078) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1199), będzie udzielana uczniom następujących szkół: 1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Leśniakowiźnie ul. Kasprzykiewicza 153, 2. Szkoła Podstawowa

Konferencja edukacyjno-szkoleniowa „TRAFNA INTERWENCJA”

W dniu 16 października o godz. 10.00  w Miejskim Domu Kultury w Wołominie (ul. Mariańska 7) odbędzie się konferencja edukacyjno-szkoleniowa pt. „TRAFNA INTERWENCJA”. Jest ona skierowana przede wszystkim do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, psychologów i całego środowiska oświatowego w Powiecie Wołomińskim. Konferencja jest odpowiedzią na coraz częstsze problemy związane z przypadkami kryzysów psychicznych w tym depresji, samookaleczeń, zaburzeń odżywiania jak anoreksja czy bulimia oraz uzależnień od nowych technologii wśród dzieci i

Trzy dodatkowe klasy w wołomińskich liceach

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podjęła decyzję o utworzeniu 3 dodatkowych klas w liceach prowadzących przez gminę Wołomin. Dodatkowe klasy to 90 miejsc więcej: w III LO powstanie 1 klasa dla uczniów po szkole podstawowej i 1 dla uczniów po gimnazjum, a I LO utworzy dodatkowy oddział dla uczniów po szkole podstawowej. W wyniku reformy oświaty w tym roku o miejsca w szkołach średnich ubiegają się uczniowie, którzy zakończyli naukę w

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 im. Bajka w Wołominie

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 im. Bajka w Wołominie. Pełna treść zarządzenia: Zarzadzenie 165/2019. Uwaga: W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej podajemy adres skrzynki ePUAP /5135aurqcx/skrytka

Trwa elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

5 kwietnia 2019 roku wołomińskie przedszkola opublikują listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Zakończy to pierwszy etap rekrutacji. W okresie od 8 do 12 kwietnia rodzice powinni na piśmie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do placówki. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do wiadomości publicznej 17 kwietnia 2019 roku. Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 24 kwietnia i zakończy się 28 maja 2019 roku. Osiem publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin dysponuje łącznie

Rekrutacja do XVII edycji programu stypendialnego „Klasa”

Fundacja BGŻ BNP Paribas rusza z rekrutacją absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu „Klasa”. Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni – to tylko część korzyści, na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia. Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje zdolnych uczniów z niewielkich miejscowości, którzy

Gminne przedszkole bez barier

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”. Robert Fulghum Przedszkole nr 9 w Wołominie jest publiczną placówką oświatową. Znajduje się blisko centrum miasta i ważnych szlaków komunikacyjnych i drogowych. Nowoczesny budynek ma przestronne sale, które tworzą wymarzone miejsce dla dzieci. W przedszkolu Jasia i Małgosi panuje ciepła i serdeczna atmosfera. Jest ono