Edukacja

Otwarcie gminnych przedszkoli od 26 maja

Informujemy, że we wtorek 26 maja 2020 roku zostaną otwarte gminne przedszkola: Przedszkole im. Małych Odkrywców w Leśniakowiźnie Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki Przedszkole nr 5 im. Kota w butach Przedszkole nr 6 im. Bajka Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka Zamknięte będzie Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach, gdzie wśród 3 osób personelu testy na

Nauczanie zdalne w klasach I-III do 7 czerwca

Na prośbę dyrektorów placówek, w związku z nikłym zainteresowaniem posłania dzieci na powrót do szkoły wyrażonym przez rodziców uczniów klas I-III (chęć taką wyraziło 93 na 1620 osób, tj. 5,74%) nauczanie zdalne dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej będzie kontynuowane do 7 czerwca.

Testy w kierunku koronawirusa dla pracowników gminnych przedszkoli

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oświadczenie Elżbiety Radwan Burmistrz Wołomina w sprawie terminu ponownego otwarcia gminnych przedszkoli i przeprowadzenia testów w kierunku koronawirusa wśród pracowników gminnych przedszkoli. Chcemy otworzyć gminne przedszkola. Jesteśmy na to przygotowani. Wszystkie gminne placówki wypracowały procedury bezpieczeństwa i uzyskały pozytywną opinię sanepidu na temat wdrożonych rozwiązań. Niepokoi nas jednak wciąż bardzo duża liczba nowych zachorowań w Polsce. Tylko wczoraj odnotowano 471 zachorowań (w tym 42 w woj.

„Kamera! Akcja! Segregacja!”

Z okazji “Dnia bez śmiecenia” ogłaszamy rodzinny konkurs edukacyjno-informacyjny na stworzenie filmu na temat segregacji odpadów. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z terenu gminy Wołomin. W filmie wystąpić może cała rodzina lub wybrani członkowie. Powinien on trwać od 3 do 5 minut i przedstawiać dowolny aspekt dotyczący segregowania śmieci i promujący tę formę dbania o środowisko. Film do konkursu należy przekazać za pomocą stron oferujących przechowywanie danych w chmurze (np.

Gminne przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja

Gminne przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja. Po szczegółowej analizie sytuacji epidemiologicznej w Polsce, biorąc pod uwagę wytyczne MEN, GIS, MZ, a przede wszystkim specyfikę pracy z małymi dziećmi, wspólnie z dyrektorami przedszkoli podjęto decyzję o kontynuowaniu zamknięcia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Wołomin do dnia 24 maja 2020. W środę 29 kwietnia rząd poinformował o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli. Informacja ta zaniepokoiła wielu mieszkańców. Szkoły pozostają zamknięte do

UOKIK: Czy rodzice mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy od prywatnych żłobków za czas, kiedy były zamknięte z powodu koronawirusa?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował informację dla rodziców, których dzieci uczęszczają do prywatnych żłobków, które zostały zamknięte w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii: Niewątpliwie sytuacja związana z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii jest nadzwyczajna. Nie ma w tym ani winy przedsiębiorców, ani rodziców, Strony umowy (zarówno rodzice jak i właściciele placówek), nie mogły takich okoliczności przewidzieć, kształtując treść zawieranych umów. W związku z

Zmiana terminów matur i egzaminu ósmoklasisty

Matury i egzamin ósmoklasisty kończący szkołę podstawową zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. O konkretnych terminach rząd poinformuje co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów. Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Apel o wsparcie dzieci i uczniów

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan wystosowała listy do dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Wołomin, w którym przypomina o konieczności udzielenia wsparcia dzieciom i młodzieży. Obecna sytuacja jest trudna nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci, którym trzeba wytłumaczyć sytuację i dla uczniów, którzy muszą się odnaleźć w nowej sytuacji i uczyć z dala od kolegów i koleżanek z klasy. Zobacz: List do dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy

Nabór do przeszkoli 2020/2021

Rodzic będzie mógł sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola będąc zalogowanym na swoje konto w systemie https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/ za pomocą którego składał wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Listy zakwalifikowanych będą dostępne również na stronie internetowej jednostki (Dz.U. 2020 poz. 530). Potwierdzanie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby: Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznejbędąc zalogowanym na swoje kontow systemie https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/ (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata