Edukacja

Przedłużenie konkursu plastycznego – „20 rocznica – jak zmieniła się moja okolica dzięki członkostwu w Unii Europejskiej”

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych z metropolii warszawskiej do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie plastycznym! Przygotujcie z klasą plakat A1 pokazujący, jak zmieniło się Wasze otoczenie w ciągu ostatnich 20 lat – w szczególności dzięki unijnym inwestycjom. Nagrodą za najlepsze plakaty są fantastyczne wycieczki dla całej klasy! Czego dotyczy konkurs? Konkurs plastyczny ma na celu zobrazowanie 20-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej, ukazanie korzyści z członkostwa w strukturach UE, podkreślenie wspólnych

Kompleksowa modernizacja statutów szkolnych w gminie Wołomin

Gmina Wołomin, jako jedna z pierwszych w województwie mazowieckim, zainicjowała proces gruntownego odświeżenia statutów szkolnych. Współpraca gminnych placówek z ekspertami ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów skupia się na tworzeniu dokumentów dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej szkolnej społeczności. W ramach tego przedsięwzięcia w Centrum Aktywności Wołomin – Starej Elektrowni odbyło się kolejne spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół, przedstawiciele rad rodziców oraz samorządów szkolnych. Celem spotkania było przedyskutowanie rekomendacji oraz omówienie najczęściej

Elżbieta Radwan o żłobku

W gminie Wołomin powstanie pierwszy publiczny żłobek. Inwestycja powstanie bardzo szybko dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu z KPO. Umowa dofinansowania została podpisana w listopadzie 2023 roku – na ten cel udało się pozyskać ponad 8 milionów złotych. Żłobek powstanie przy przedszkolu im. Pyzy Wędrowniczki, które po odpowiedniej adaptacji, będzie doskonałym środowiskiem edukacyjnym zarówno dla przedszkolaków, jak i młodszych dzieci. Realizowane inwestycje pokazują, że gmina Wołomin naprawdę stawia na wsparcie rodzin. Zgodnie

Zdjęcie przedstawiające budynek nowego przedszkola przy ul. Wiejskiej

Gmina Wołomin zakończyła realizację inwestycji polegającej na budowie nowego przedszkola przy ulicy Wiejskiej. Obiekt stanowiący odpowiedź na rosnące potrzeby edukacyjne naszej społeczności został oficjalnie otwarty dla najmłodszych mieszkańców miasta. Jest to kolejny krok w realizacji polityki gminy mającej na celu podniesienie jakości edukacji i opieki przedszkolnej. Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podsumowała inwestycję słowami: „(…) to przestrzeń, gdzie każde dziecko może bezpiecznie rozwijać skrzydła wyobraźni i ciekawości. Tutaj będą mogły bawić

Rekrutacja do gminnych szkół podstawowych

Informacje ogólne Do klas I przyjmowane są: • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym, • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, • dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. Zasady

Grafika informująca o rozpoczęciu rekrutacji do gminnych przedszkoli

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 na terenie Gminy Wołomin Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które aktualnie korzysta z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 20 lutego do 27 lutego 2024 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie muszą brać udziału w rekrutacji. UWAGA! Niezłożenia deklaracji

Konkurs ekologiczny "MZO z klasą"

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. konkursie „MZO z klasą”. Jego celem jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych. Zadanie konkursowe adresowane jest do uczniów szkół podstawowych w 2 kategoriach wiekowych (klasy I-III oraz klasy IV-VI) i polega na przygotowaniu z surowców wtórnych pomocy dydaktycznej, naukowej lub przedmiotu mającego praktyczne zastosowanie w szkole. Zgłoszenia grupy uczniów do udziału w konkursie

grafika z napisem witaj szkoło Wołomin

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan złożyła wszystkim uczniom, rodzinom i pracownikom oświaty życzenia z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego (bezpośredni link do wpisu na portalu Facebook): Pierwszy dzwonek wybija i rozpoczyna się przygoda! Wszystkim moim niesamowitym wołomińskim uczniom życzę, aby odkrywali tajemnice nauki z uśmiechem na twarzy i budowali piękne wspomnienia. Przychodźcie do szkoły codziennie z nową, pozytywną energią! Pamiętajcie, że każda zdobyta wiedza może otworzyć przed Wami drzwi do

Giganci Programowania zapraszają na bezpłatną naukę programowania!

Wystartowały zapisy na „Koduj z Gigantami. W kr(AI)nie przyszłości”- bezpłatne warsztaty z programowania dla uczniów szkół podstawowych i średnich, organizowane w ramach ogólnopolskiej, społecznej akcji edukacyjnej. Motywem przewodnim warsztatów będzie Sztuczna inteligencja. Warsztaty odbędą się stacjonarnie, w placówce Giganci Programowania w Wołominie przy ul. Wileńskiej 51B. Dla uczniów z Wołomina i sąsiednich miejscowości Giganci Programowania przygotowali: · klasy 1-3: programowanie w Scratch oraz Minecraft Education Edition, · klasy 4-6: programowanie

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

ZARZĄDZENIE NR 159/2023 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia