Edukacja

8,5 mln zł z UE na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Do rozdysponowania jest 8,5 mln zł z UE na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – we współpracy z m.st. Warszawa – ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe jest uzyskanie

VI edycja konkursu Mistrz Recyklingu

Ekokoncepcja urządzeń technicznych jest kluczem do przyszłości Jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości, to zależy tylko od nas… Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu. Każdy z nas miał w

Uroczyste mianowanie nauczycieli - grudzień 2019

W czwartek 12 grudnia 2019 roku odbyło się wręczenie aktów mianowania oraz uroczyste ślubowanie nauczycieli, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej zdali egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ślubowanie, które przyjęła Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan złożyły Anna Lewicka, nauczycielka języka angielskiego, Iwona Szymańska, nauczyciel logopeda oraz Justyna Dąbrowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego. Uroczystość odbyła się w obecności Małgorzaty Wyszyńskiej i Magdaleny Kiliszek – dyrektorek szkoły i przedszkola, w których pracują nowo

I edycja Konkursu „Wychowawca Roku”

Konkurs „Wychowawca Roku” został przeprowadzony po raz pierwszy w maju w roku szkolnym 2018/2019. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest pani Monika Stachyra, która wystąpiła z wnioskiem o zorganizowanie konkursu na najlepszego i najbardziej lubianego nauczyciela. Konkurs ma charakter cykliczny i odbywać się będzie raz w roku szkolnym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wołomin. Kandydatów do tytułu „Wychowawca Roku” nominują w demokratycznych wyborach i tajnym głosowaniu uczniowie placówek, które wyrażą chęć przystąpienia do

75-lecie I LO w Wołominie

19 października 2019, I LO im. W. Nałkowskiego w Wołominie obchodziło swój wyjątkowy jubileusz 75- lecia. Drzwi auli I LO w Wołominie nie domykały się dzisiaj z powodu tłumu absolwentów – to właśnie tam, w minioną sobotę,  odbywały się uroczystości jubileuszu 75- lecia szkoły.  Z tej okazji gmach placówki wypełnił się szacownymi gośćmi – absolwentami, przedstawicielami lokalnych władz, ale także przedstawicielami obecnej szkolnej społeczności. Każdy jubileusz to połączenie nowoczesności i

Święto Drzewa w Gminie Wołomin - relacja

Święto Drzewa w Gminie Wołomin W słoneczny, jesienny weekend 19 i 20 października 2019 r. obchodziliśmy święto wyjątkowego przyjaciela. Jakość naszego życia jest w sposób żywotny i integralny związana z drzewami. Można śmiało powiedzieć, że bez drzew – nie ma i nas. Drzewa produkują tlen, którym oddychamy i pochłaniają dwutlenek węgla. Przeciwdziałają powodziom, chronią przed hałasem, dają cień i schronienie zwierzętom. Święto Drzewa było wyjątkową okazją, aby przypomnieć sobie te

Opieka stomatologiczna w szkołach 2019/2020

Opieka stomatologiczna, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1078) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1199), będzie udzielana uczniom następujących szkół: 1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Leśniakowiźnie ul. Kasprzykiewicza 153, 2. Szkoła Podstawowa

Konferencja edukacyjno-szkoleniowa „TRAFNA INTERWENCJA”

W dniu 16 października o godz. 10.00  w Miejskim Domu Kultury w Wołominie (ul. Mariańska 7) odbędzie się konferencja edukacyjno-szkoleniowa pt. „TRAFNA INTERWENCJA”. Jest ona skierowana przede wszystkim do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, psychologów i całego środowiska oświatowego w Powiecie Wołomińskim. Konferencja jest odpowiedzią na coraz częstsze problemy związane z przypadkami kryzysów psychicznych w tym depresji, samookaleczeń, zaburzeń odżywiania jak anoreksja czy bulimia oraz uzależnień od nowych technologii wśród dzieci i

Trzy dodatkowe klasy w wołomińskich liceach

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podjęła decyzję o utworzeniu 3 dodatkowych klas w liceach prowadzących przez gminę Wołomin. Dodatkowe klasy to 90 miejsc więcej: w III LO powstanie 1 klasa dla uczniów po szkole podstawowej i 1 dla uczniów po gimnazjum, a I LO utworzy dodatkowy oddział dla uczniów po szkole podstawowej. W wyniku reformy oświaty w tym roku o miejsca w szkołach średnich ubiegają się uczniowie, którzy zakończyli naukę w

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 im. Bajka w Wołominie

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 im. Bajka w Wołominie. Pełna treść zarządzenia: Zarzadzenie 165/2019. Uwaga: W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej podajemy adres skrzynki ePUAP /5135aurqcx/skrytka