Edukacja

Rekrutacja do gminnych szkół podstawowych

Informacje ogólne Do klas I przyjmowane są: • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym, • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, • dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. Zasady

Grafika informująca o rozpoczęciu rekrutacji do gminnych przedszkoli

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 na terenie Gminy Wołomin Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które aktualnie korzysta z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 20 lutego do 27 lutego 2024 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie muszą brać udziału w rekrutacji. UWAGA! Niezłożenia deklaracji

Konkurs ekologiczny "MZO z klasą"

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. konkursie „MZO z klasą”. Jego celem jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych. Zadanie konkursowe adresowane jest do uczniów szkół podstawowych w 2 kategoriach wiekowych (klasy I-III oraz klasy IV-VI) i polega na przygotowaniu z surowców wtórnych pomocy dydaktycznej, naukowej lub przedmiotu mającego praktyczne zastosowanie w szkole. Zgłoszenia grupy uczniów do udziału w konkursie

grafika z napisem witaj szkoło Wołomin

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan złożyła wszystkim uczniom, rodzinom i pracownikom oświaty życzenia z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego (bezpośredni link do wpisu na portalu Facebook): Pierwszy dzwonek wybija i rozpoczyna się przygoda! Wszystkim moim niesamowitym wołomińskim uczniom życzę, aby odkrywali tajemnice nauki z uśmiechem na twarzy i budowali piękne wspomnienia. Przychodźcie do szkoły codziennie z nową, pozytywną energią! Pamiętajcie, że każda zdobyta wiedza może otworzyć przed Wami drzwi do

Giganci Programowania zapraszają na bezpłatną naukę programowania!

Wystartowały zapisy na „Koduj z Gigantami. W kr(AI)nie przyszłości”- bezpłatne warsztaty z programowania dla uczniów szkół podstawowych i średnich, organizowane w ramach ogólnopolskiej, społecznej akcji edukacyjnej. Motywem przewodnim warsztatów będzie Sztuczna inteligencja. Warsztaty odbędą się stacjonarnie, w placówce Giganci Programowania w Wołominie przy ul. Wileńskiej 51B. Dla uczniów z Wołomina i sąsiednich miejscowości Giganci Programowania przygotowali: · klasy 1-3: programowanie w Scratch oraz Minecraft Education Edition, · klasy 4-6: programowanie

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

ZARZĄDZENIE NR 159/2023 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia

rekrutaccja

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w publicznych przedszkolach na terenie gminy Wołomin rozpocznie się 31 maja 2023 roku. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z użyciem systemu Nabór (analogicznie jak odbyła się rekrutacja podstawowa) na https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolomin Również pod tym adresem rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą przedszkoli, w których pozostały jeszcze wolne miejsca oraz ze szczegółowymi zasadami postępowania. System zostanie uruchomiony 31 maja 2023 r. o godz. 9.00 (środa), a zamkniecie nastąpi

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Burmistrz Wołomina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach. Termin składania ofert Ofertę, wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4, należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach”, w terminie do 12 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (pokój 309, III

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Burmistrz Wołomina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie. Termin składania ofert Ofertę, wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4, należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie”, w terminie do 12 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie,

Szkoła na przyszłość plakat

Zapraszamy na panel szkoleniowy „Szkoła na przyszłość, której jeszcze nie znamy”, który odbędzie się 2 marca 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie. W czasie spotkania zastanowimy się nad odpowiedzią na kluczowe dla edukacji pytania „Co to znaczy, że szkoła jest dobra?” oraz „Jakiej szkoły potrzebujemy dzisiaj, by przygotować młodych ludzi do życia w świecie, którego jeszcze nie znamy?”. Porozmawiamy o zasadach, które organizują życie szkolne i fundamentach stanowiących