Edukacja

Trzy dodatkowe klasy w wołomińskich liceach

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podjęła decyzję o utworzeniu 3 dodatkowych klas w liceach prowadzących przez gminę Wołomin. Dodatkowe klasy to 90 miejsc więcej: w III LO powstanie 1 klasa dla uczniów po szkole podstawowej i 1 dla uczniów po gimnazjum, a I LO utworzy dodatkowy oddział dla uczniów po szkole podstawowej. W wyniku reformy oświaty w tym roku o miejsca w szkołach średnich ubiegają się uczniowie, którzy zakończyli naukę w

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 im. Bajka w Wołominie

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 im. Bajka w Wołominie. Pełna treść zarządzenia: Zarzadzenie 165/2019. Uwaga: W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej podajemy adres skrzynki ePUAP /5135aurqcx/skrytka

Trwa elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

5 kwietnia 2019 roku wołomińskie przedszkola opublikują listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Zakończy to pierwszy etap rekrutacji. W okresie od 8 do 12 kwietnia rodzice powinni na piśmie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do placówki. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do wiadomości publicznej 17 kwietnia 2019 roku. Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 24 kwietnia i zakończy się 28 maja 2019 roku. Osiem publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin dysponuje łącznie

Rekrutacja do XVII edycji programu stypendialnego „Klasa”

Fundacja BGŻ BNP Paribas rusza z rekrutacją absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu „Klasa”. Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni – to tylko część korzyści, na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia. Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje zdolnych uczniów z niewielkich miejscowości, którzy

Gminne przedszkole bez barier

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”. Robert Fulghum Przedszkole nr 9 w Wołominie jest publiczną placówką oświatową. Znajduje się blisko centrum miasta i ważnych szlaków komunikacyjnych i drogowych. Nowoczesny budynek ma przestronne sale, które tworzą wymarzone miejsce dla dzieci. W przedszkolu Jasia i Małgosi panuje ciepła i serdeczna atmosfera. Jest ono

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli w 2019

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można będzie składać w okresie o 1 do 15 marca 2019 roku. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 5 kwietnia 2019 roku. W okresie od 8 do 12 kwietnia rodzice powinni na piśmie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do placówki. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do wiadomości publicznej 17 kwietnia 2019 roku. Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 24 kwietnia i zakończy się 28

Dofinansowanie gminy Wołomin do opieki nad dziećmi do lat 3 w 2019 roku

Do 176 wzrosła liczba miejsc objętych dotacją Gminy Wołomin na organizację opieki dla dzieci do lat 3. To o 80 miejsc więcej niż w 2018 roku. Liczba dotowanych przez gminę Wołomin miejsc w żłobkach rośnie od 2013 r. Finansowanie żłobków nie jest zadaniem własnym gminy. Gminy nie mają obowiązku prowadzenia żłobków, ani dotowania opieki nad dziećmi do lat 3. W Gminie Wołomin zdecydowano wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom rodziców, którzy coraz

Nabór wniosków o stypendia dla wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o stypendia dla wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów zamieszkujących w gminie Wołomin. Przypominamy, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXI-106/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Burmistrz Wołomina może przyznawać stypendia naukowe wybitnie uzdolnionym studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, zamieszkałym na terenie gminy Wołomin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju Gminy Wołomin i regionu lub wnieść znaczny wpływ

Konkurs plastyczny "Jestem Europejczykiem. Dbam o środowisko"

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w konkursie plastycznym „Jestem Europejczykiem. Dbam o środowisko”. Konkurs plastyczny poświęcony jest trosce o środowisko naturalne. Jego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie ich świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za