Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

Projekty inwestycyjne z dofinansowaniem unijnym

 1. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”
 2. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”
 3. e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań”
 4. „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach”
 5.  Grant „Cyfrowa Gmina”
 6. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu"
 7. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu"
 8. „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie"
 9. „Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin”
 10. „Przebudowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Gdyńskiej, róg ul. Piłsudskiego w Wołominie”
 11. „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin"
 12. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, Gmina Wołomin"
 13. „Increasing energy security through the development of green energy in Gmina Wołomin" (Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin)
 14. „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie”
 15. Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029
 16. Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie, uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne