Ogłoszenia małe granty (NGO)

Oferta Fundacji Mamy Wołomin

W dniu 25 marca 2019 r. Fundacja Mamy Wołomin z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 31 w Wołominie złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w

Oferta Fundacji ODA

W dniu 17 stycznia 2019 r. Fundacja ODA z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 43 w Wołominie złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej,

Oferta-zimowa 2019 ZHP

W dniu 3 stycznia 2019 r. towarzyszenie Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, z siedzibą przy ul. Piaskowej 4 w Warszawie, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7

Oferta-zima 2019

W dniu 2 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Nie daj się Nudzie” z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 12 05-230 Kobyłka, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza

Oferta na organizację ferii zimowych w 2019 roku

W dniu 28 grudnia 2018 r. Klub Karate Kyokushin Wołomin, z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 81 05-200 Wołomin, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na

Zima 2019 UKS

W dniu 27 grudnia 2018 r. Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN”, z siedzibą przy ul. Lipińskiej 16 05-200 Wołomin, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7

Stowarzyszenie Szermierka Wołomin

W dniu 10 grudnia 2018 r. stowarzyszenie Szermierka Wołomin, z siedzibą przy ul. Kopernika 18, 05-200 Wołomin, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń

Oferta Betlejemskie Światełko Pokoju

W dniu 27 listopada 2018 r. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Piaskowa 4 w Warszawie złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń

Oferta Klubu sportowego Walki Kyokushin

W dniu 5 listopada 2018 r. Klub Sportowy Walki Kyokushin z siedzibą przy ul. Łukasińskiego 1/3 w Zielonce złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy

Oferta Fundacji Zwierzaki w Potrzebie

W dniu 31 października 2018 r. Fundacja Zwierzaki w Potrzebie z siedzibą przy ul. Moniuszki 11 Wołomin, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej,