Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 221/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 26.07.2021 r. Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): • Zarządzenie nr 221/2021 Burmistrza Wołomina (.PDF) • Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia (.PDF)

Zamknięcie Alei Armii Krajowej w Wołominie

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie informuje, że w dn. 24.07.2021r. rozpoczną się prace budowlane związane z realizacją inwestycji „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych: Nr 4357W (al. Armii Krajowej), na odcinku od ronda Al. Armii Krajowej – Wołomińska – Załuskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz Nr 4361w (ul. Sasina), na odcinku od skrzyżowania z ul. Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Kobyłkowską w mieście Wołomin w

Komunikat

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan mając na uwadze dobro i potrzeby mieszkańców w dn. 23 czerwca 2021 roku po raz kolejny wystąpiła do PKP PLK S.A. w Siedlcach oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny w Warszawie z apelem o natychmiastową interwencję w sprawie tunelów w ciągu ul. Sasina oraz ul. Geodetów w Wołominie. W piśmie szczegółowo opisano problem, który wymaga podjęcie konkretnych działań związanych z modernizacją

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 212/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 15.07.2021 r. Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): • Zarządzenie 212/2021 z wykazem (.PDF)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 210/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 14.07.2021 r. Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): • Zarządzenie 210/2021 z wykazem (.PDF)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 207/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 13.07.2021 r. Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobierania): • zarządzenie 207/2021 (.PDF) • wykaz do zarządzenia 207/2021 (.PDF)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 206/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 12.07.2021 r. Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie: • Zarządzenie Nr 206/2021 (.PDF) • Załącznik do Zarządzenia Nr 206/2021 (.PDF)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie została zamieszczona, na okres 14 dni, informacja o wynikach konkursu na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Warszawskiej 8 w Wołominie, będącego w zasobie Gminy Wołomin. Z treścią informacji możecie Państwo zapoznać się poniżej lub na stronie BIP. Do pobrania: Informacja o wynikach

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 199/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 28.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1990, z późn. zm.) zarządzam co następuje. § 1. Przeznacza się do oddania w najem nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na

Szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego

Zapraszamy do skorzystania z szkoleń organizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Transportu Kolejowego i Instytut Transportu Samochodowego prowadzonych przez firmę Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o. sp. k. pt.: „Różni podróżni – obsługa bez barier. Szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego” I. Informacje o szkoleniach: Program szkolenia obejmuje między innymi kwestie związane z obsługą klientów o szczególnych potrzebach. Są to przede wszystkim osoby starsze, poruszające się na wózkach,