Ogłoszenia

Trwa nabór wniosków do nowej edycji programu Aktywność Społeczna Osób Starszych

Do 21 grudnia, do godziny 16.00 można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W nowej edycji programu do wzięcia jest 40 mln złotych. O dofinansowanie mogą się starać m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji to maksymalnie 200 tys. złotych. Podmioty, które starają się o dofinansowanie muszą dysponować co najmniej

Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 361/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 05.12.2018 r. Zobacz: Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia – załącznik do zarządzenia nr 361_2018 Burmistrza Wołomina (.PDF) Zarządzenie nr 361_2018 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia (.PDF)

Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał ostrzeżenie o złej jakości powietrza Ostrzeżenie poziom I. W związku z powyższym Mazowiecki Urząd Wojewódzki Zaleca: unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni; ograniczenie duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni; osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty Ostrzeżenie obowiązuje od dnia 06.12.2018 godz. 0.00 do dnia 07.12.2018 godz. 23.59 i dotyczy całego województwa mazowieckiego. Zobacz: Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM2,5 – 06.12.2018-07.12.2018 Poziom III – Ostrzeżenie 1

Zmarła Izabela Szymborska

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wspaniałej wołominianki, wieloletniej działaczki Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości pani Izabeli Szymborskiej. Pogrążonej w żałobie Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą kartkę na Boże Narodzenie 2018

Znamy już zwycięzców tegorocznego konkursu na najładniejszą kartkę na Boże Narodzenie! Jury stanęło przed trudnym zdaniem. Oceniono 71 prac w 3 kategoriach wiekowych. W kategorii A, w której startowali uczniowie klas I-III szkół podstawowych zgłoszono 29 prac. W kategorii B (klasy IV-VI szkoły podstawowej) wpłynęło 26 prac, a uczniowie klas VII-VIII oraz gimnazjum, którzy mierzyli się w kategorii C złożyli 16 prac. Po długich i burzliwych obradach, jury dokonało wyboru

Godziny pracy Urzędu 24 i 31 grudnia 2018

Informujemy, że 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) Urząd Miejski w Wołominie będzie nieczynny. W tym dniu Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w godzinach 9:00-11:00. Z kolei 31 grudnia 2018 r. (Sylwester) Urząd Miejski będzie czynny w zmienionych godzinach, tj. 8:00-14:00. Zobacz: Zarządzenie Burmistrza Nr 348 (.PDF)

Bezpłatne pomiary cukru i ciśnienia 12 grudnia w MDK

Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin informuje, że podczas imprezy “Wierszem i Sercem Malowane”, która odbędzie się 12 grudnia 2018r w siedzibie Miejskiego Do,mu Kultury w Wołominie (ul. Mariańska 7) będzie można skorzystać z możliwości bezpłatnego pomiaru poziomu cukru oraz ciśnienia tętniczego. Badania będą odbywać się w godzinach godz. 9:00-14:00. Wszystkich chętnych zapraszamy! Zadanie jest dotowane przez Gminę Wołomin.

Ostatnia sesja Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2016-2018

W poniedziałek 26 listopada br. Wołomińska Rada Seniorów spotkała się po raz ostatni w tej kadencji. Przewodnicząca rady – Teresa Wosińska przedstawiła sprawozdanie z działalności rady w latach 2016-2018. Nasi seniorzy byli bardzo aktywni – brali udział w wielu spotkaniach organizowanych w województwie mazowieckim, sami także byli wzorem do naśladowania dla tworzących się rad. Zorganizowali międzypokoleniowe rajdy rowerowe i potańcówki. Napisali kilkanaście projektów do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego, służyli swoją radą

Ferie zimowe 2019 w Niedzicy

Lokalna Grupa Działania “Równiny Wołomińskiej” organizuje ferie zimowe 2019 w Niedzicy. Termin wyjazdu: 26 stycznia – 4 lutego 2019 roku. Więcej informacji udziela organizator.

Złóż wniosek do planu miejscowego!

Uprzejmie zapraszamy do składania wniosków do planu miejscowego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z osiedlem „Perkowizna”. Możliwość składania wniosków związana jest z podjęciem przez Radę Miejską w Wołominie uchwały, która poszerzyła granice sporządzanego planu. Nowe granice sporządzanego planu przedstawiono na mapie powyżej oraz w załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr LVII-120/2018 z dnia 5 września 2018 r. Wnioski do planu należy składać do Burmistrza Wołomina (ul.