Pokaz efektywnego palenia w piecu węglowym

Urząd Miejski w Wołominie, Straż Miejska oraz Krajowa Izba Kominiarzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na pokaz efektywnego palenia w piecu węglowym oraz pokaz działania drona – gminnego sprzymierzeńca walki ze smogiem. Pokaz odbędzie się w dniu 16 listopada (sobota) w godz. od 10:00 do 12:00 na Targowisku miejskim w Wołominie przy ul. 1 Maja. Celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją, a także

Szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - jeszcze są miejsca!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w otwartych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy. Dostępne terminy to 15 i 29 listopada bieżącego roku. Pamiętajmy – umiejętność udzielenia pierwszej pomocy może uratować czyjeś życie. Sytuacje zagrażające zdrowiu, bezpieczeństwu a nawet życiu człowieka dla większości z nas wiążą się z silnym stresem, przez co jedynie nieliczni potrafią zachować zimną krew i przystąpić do właściwego działania. Udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy w czasie oczekiwania na przyjazd

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 304/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 06.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem. Pobierz: zarządzenie 304.2019 wykaz do zarządzenia 304.2019

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 300/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 05.11.2019 r. Pobierz: Zarządzenie nr 300 _2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie – załącznik do Zarządzenia nr 300_2019 Burmistrza Wołomina

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 302/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 06.11.2019 r. Pobierz: Zarządzenie nr 302_2019 Burmistrza Wołomina z dnia 06.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia- załącznik do Zarządzenia nr 302_2019 Burmistrza Wołomina

Warsztaty dla NGO z przygotowywania ofert i rozliczania dotacji

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz seniorów, na dwudniowe warsztaty w zakresie przygotowywania ofert i rozliczania dotacji, w terminie 3-4 grudnia 2019 r.  Organizator zapewnia transport, nocleg oraz wyżywienie. Warsztaty mają na celu przyczynić się do zwiększenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 301/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 05.11.2019 r. Pobierz: Zarządzenie nr 301_2019 Burmistrza Wołomina z dnia 05.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości Gminy Wołomin do oddania w najem Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem- załącznik do Zarządzenia

Rozkład autobusów Wołomin - Radzymin

Rozkład autobusów przewoźnika Racbus na trasie Radzymin-Wołomin.  Rozkład obowiązuje od 21.10.2019 r. Rozkład (PDF) Wykaz przystanków (PDF) Ceny biletów (PDF) Zestawienie ulg honorowanych w firmie Racbus (PDF) Trasa Radzymin-Wołomin (mapa PDF)

Program Ochrony Środowiska – konsultacje społeczne

Zarządzeniem nr 293/2019 z dnia 28 października 2019 r. Burmistrz Wołomina ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wołomin na lata 2019-2020 w perspektywie lat 2018-2024 roku. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu Programu Ochrony Środowiska. Konsultacje przeprowadzone są w formie: pisemnego zbierania uwag, w tym elektronicznego pod adresem um@wolomin.org.pl; zbierania uwag ustnych podczas spotkań indywidualnych w godzinach pracy Urzędu. Z projektem ww. Programu Ochrony