Ogłoszenia

Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Kmicica

Burmistrz Wołomina ogłasza drugie przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wołomin, położonych w Wołominie przy ul. Kmicica. Przetargi odbędą się dnia 26 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 106. 1. Na sprzedaż działki nr 211/12 o godz. 11.30, 2. Na sprzedaż działek nr 212/7 i 215/13 o godz. 13.00, 3. Na sprzedaż działki nr 212/8

ZASŁUŻONY DLA WOŁOMINA

Uprzejmie informuję, iż wnioski o przyznanie Medalu „Zasłużony dla Wołomina” można składać do 2 września 2019 roku /poniedziałek/ w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, stanowiska 2,3. Zgodnie z § 102 Statutu Gminy Wołomin Medal „Zasłużony dla Wołomina” przyznawany jest osobom fizycznym i prawnym za wybitne dokonania na płaszczyźnie zawodowej i społecznej dla Gminy Wołomin i jej mieszańców. Medal przyznawany jest na uzasadniony wniosek (§ 103 Statutu): 1)

Trwa nabór wniosków o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest

W okresie lipiec – sierpień 2019r. z terenu Gminy Wołomin zostało usunięte i bezpiecznie zutylizowane 160 ton odpadowych pokryć dachowych zawierających azbest. Było to możliwe m.in. dzięki pozyskaniu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Cały czas trwa nabór wniosków o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. Osoby zainteresowane powinny pobrać odpowiedni wniosek ze strony internetowej lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, gdzie należy

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 225/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 14.08.2019 r. Pobierz: Zarządzenie nr 225 _2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddaniua w użyczenie (.PDF) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie – załącznik do Zarządzenia nr 225_2019 Burmistrza

Duczki ul. Majdańska

W związku z licznymi pytaniami napływającymi od mieszkańców, w sprawie ul. Majdańskiej w Duczkach, uprzejmie wyjaśniamy. Dla odcinka ul. Majdańskiej o nawierzchni gruntowej (od końca nawierzchni asfaltowej w Duczkach do początku drogi asfaltowej w Mostówce), Starosta Wołomiński wydał w dniu 8/05/2019 decyzję nr 16pz/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.”Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew nr 244 i 231/2 obręb 014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 219/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 12.08.2019 r.” Pobierz: Zarządzenie nr 219_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem (.PDF) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr 219_2019

Kolegium RIO nie było organem właściwym do wydawania rozstrzygnięcia w sprawie regulaminu WBO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi Gminy Wołomin na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego uchylił zaskarżoną uchwałę i nakazał RIO zwrot kosztów postępowania sądowego. Burmistrz Elżbieta Radwan podsumowała sprawę we wpisie na swoim profilu na Facebooku: “Wołomiński Budżet Obywatelski to coś więcej niż zbiór pomysłów. To wyraz zaangażowania mieszkańców, ich troski o piękny rozwój miasta.

Zgłoś swoją kandydatkę do tytułu „Wołomińskie Magnolie”

To już trzeci raz, kiedy wyłonimy i nagrodzimy aktywne kobiety z Gminy Wołomin, które swoją działalnością wspierają rozwój lokalnej kultury, przedsiębiorczości, aktywizacji społecznej i wielu innych obszarów życia miasta. Jeżeli znacie takie osoby – a na pewno tak – to zgłoście swoją propozycję. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 29 sierpnia 2019 roku. Wypełnione formularze można składać elektronicznie wysyłając na adres: rewitalizacja@wolomin.org.pl lub wrzucając formularz do urny. Urny oraz formularze znajdują