bezpieczeństwo podczas PSR

Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych. Po pierwsze – człowiek Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników

mężczyzna pisze w notesie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie ogłasza nabór na zastępcę dyrektora OPS w Wołominie ds. administracyjnych. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do 29 października br. Miejsce składania dokumentów: w skrzynce podawczej ustawionej przed budynkiem OPS w Wołominie (wejście od ul. Kobyłkowskiej) lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Armii Krajowej 34, 05 – 200 Wołomin Dla zainteresowanych ogłoszeniem więcej informacji poniżej: Ogłoszenie – Zastępca Dyrektora OPS w Wołominie ds. administracyjnych

Urząd Miejski w Wołominie - zasady funkcjonowania od 19.10.2020 r.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz w celu zabezpieczenia ciągłości obsługi wszystkich procesów i usług w gminie, od 19 października 2020, w Urzędzie Miejskim w Wołominie zostają wprowadzone następujące zasady: wizyty osobiste w Urzędzie zostają ograniczone do niezbędnego minimum (rejestracja urodzeń i zgonów w USC).  Godziny przyjęć interesantów w USC: poniedziałki 09:00-18:30, wtorek, środa, czwartek 08:00-14:00, piątek 08:00-13:30 – nie dotyczy rejestracji zgonów. Rejestracja urodzeń w poniedziałki od

komunikacja miejska

W związku z informacjami przekazanymi na konferencji Prezesa Rady Ministrów w dniu 15.10.2020 r. dotyczącymi ujednolicenia regulacji w zakresie maksymalnej liczby pasażerów, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie informuje, że: – w pojazdach realizujących przewozy (niezależnie od stref) zostanie zaktualizowana informacja “maksymalna liczba pasażerów” – uwzględniająca wartość stanowiącą 30% maksymalnej dopuszczalnej, określonej w homologacji liczby miejsc.

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 249/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 14.10.2020 r. Pobierz (pobieranie pliku rozpocznie się po kliknięciu na aktywny link): • Zarządzenie nr 249_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia (aktywny link do dokumentu w formacie .PDF) •

studium gminy Wołomin

Pobierz (pobieranie pliku rozpocznie się po kliknięciu na aktywny link): • Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (aktywny link do pliku w formacie .PDF) • Tekst zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin (aktywny link do pliku w formacie .PDF) • Prognoza oddziaływania na środowisko (aktywny link do pliku w formacie .PDF) Ww. projekt będzie dostępny w dniach

punkt doladowań biletu metropolitalnego

Od wtorku 13 października 2020 roku pasażerowie będą mogli korzystać z punktu doładowań Biletu Metropolitalnego w lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 32. Punkt będzie czynny 3 dni w tygodniu: wtorek 8:30-16:00 środa 8:30-16:00 czwartek 10:30-18:00 Na miejscu można doładować kartę z zakodowanym Biletem Metropolitalnym (Warszawa+) z dopłatą gminy na I i II strefę. Przyjmowane będą wyłącznie płatności bezgotówkowe. Bilet Metropolitalny (Warszawa+) przeznaczony jest

usunięto awarię oświetlenia

Informujemy, że w dn. 09.10.2020 r., usunięto awarię oświetlenia ulicznego na ul. Wileńskiej (na odcinku od Ronda w kierunku sygnalizacji świetlnej). Przypominamy, że informacje u awariach, zniszczeniach i usterkach na terenie gminy należy przekazywać do Wydziału Gospodarki Komunalnej: 22 763 30 97.

Przestawienie zegarów astronomicznych

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wołominie w związku z nadchodzącą zmianą czasu z letniego na zimowy zlecił konserwatorowi wymianę elementów systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołomin – przestawienie wszystkich zegarów astronomicznych sterowanych oświetleniem na terenie miasta i gminy Wołomin. W czasie jesienno – zimowym (stan na dn. 13.10.2020): 1) w godzinach porannych – latarnie uliczne będą wyłączane o godz. 6:37; 2) w godzinach popołudniowych – latarnie uliczne będą

badanie

Informujemy, że badania mammograficzne zaplanowane na 12 października 2020 roku nie odbędą się. Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 325 76 07.