Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 150/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 25.05.2020 r. Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy

Otwarcie gminnych przedszkoli od 26 maja

Informujemy, że we wtorek 26 maja 2020 roku zostaną otwarte gminne przedszkola: Przedszkole im. Małych Odkrywców w Leśniakowiźnie Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki Przedszkole nr 5 im. Kota w butach Przedszkole nr 6 im. Bajka Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka Zamknięte będzie Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach, gdzie wśród 3 osób personelu testy na

Nauczanie zdalne w klasach I-III do 7 czerwca

Na prośbę dyrektorów placówek, w związku z nikłym zainteresowaniem posłania dzieci na powrót do szkoły wyrażonym przez rodziców uczniów klas I-III (chęć taką wyraziło 93 na 1620 osób, tj. 5,74%) nauczanie zdalne dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej będzie kontynuowane do 7 czerwca.

Informacja dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Pragniemy poinformować, że z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.) wznowiony został bieg terminów zawieszonych na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

Pomoc w uzyskaniu dotacji na inwestycje ekologiczne

Fundacja Dar Oze jest organizacją pozarządową, która nieodpłatnie pomaga uzyskać dotacje unijne oraz rządowe na ekologiczne inwestycje. 1. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. ● Energia Plus -Preferencyjny kredyt z NFOŚIGW z umorzeniem 10% na ekologiczne inwestycje. ● Leasing-100% opłat może być wrzucone w koszty prowadzenia działalności. 2. DLA ROLNIKÓW ● Agroenergia – dofinansowanie 40% na instalacje fotowoltaiczne,biogazownie, oraz na pompy ciepła w technologii powietrze-woda. 3. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH; ● Program Czyste Powietrze; NOWE

Gmina Wołomin w walce z epidemią COVID-19

W gminie Wołomin prowadzone są szeroko zakrojone działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz pomoc osobom dotkniętym przez skutki epidemii. Od początku kwietnia systematycznie dezynfekowane są najbardziej uczęszczane przestrzenie miejskie: stacje PKP, przystanki linii autobusowych, targowiska miejskie, urzędy na terenie miasta, teren przy Komendzie Powiatowej Policji, teren przy siedzibie Straży Miejskiej, itd. Dezynfekcję prowadzają gminne jednostki OSP przy wsparciu przeszkolonych wolontariuszy. Nad przebiegiem akcji czuwa Bogdan Domagała reprezentujący

Zakończenie testowania systemu oświetlenia ulicznego

Oświetlenie uliczne jest ponownie uruchamiane w miejscach w których zakończono przegląd techniczny sterowników lub wymieniono je na nowe. Testy i sprawdzenie stanu technicznego oświetlenia wykonaliśmy w czasie epidemii, kiedy ruch na ulicach był znikomy i kiedy było to najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 146/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20.05.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 146_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20 maja 2020 r. Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 146_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20 maja 2020 r.

Stwórz własną stołówkę dla owadów zapylających!

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół! Z tej okazji zachęcamy Was do stworzenia miejsca przyjaznego owadom zapylającym w najbliższym otoczeniu. Jak to zrobić? Wystarczy przyjść 20 maja do wołomińskiej Stołówki dla Pszczół (Lipińska róg Poprzecznej przy Szkole Podstawowej nr 7), żeby otrzymać mieszankę aromatycznych roślin łąkowych, dzięki którym stworzycie własną stołówkę dla pszczół na balkonie lub w ogrodzie! Mieszanka zawiera wielobarwne kwiaty o dużej zawartości pyłku, wzbogacone egzotycznymi roślinami odpornymi