Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 267/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 16.09.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 259/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 12.09.2022 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, żeby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 259/2022 (.PDF) • Wykaz do zarządzenia nr 259/2022 (.PDF)

Objazd ul. Geodetów od 5.09

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez wykonawcę prac budowlanych informujemy, że od dn. 5 września 2022 roku w związku z planowaną rozbudową nastąpi wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 635 (ul. Geodetów w Wołominie) na odcinku od ul. Nowa Wieś do ul. Łukasiewicza/Głowackiego. Inwestycja prowadzona jest na zlecenie marszałka województwa mazowieckiego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu prac. Kierowców

Objazd ul. Geodetów od 5.09

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez wykonawcę prac budowlanych informujemy, że w dn. 5 września 2022 roku w związku z planowaną rozbudową nastąpi wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 635 (ul. Geodetów w Wołominie) na odcinku od ul. Nowa Wieś do ul. Łukasiewicza/Głowackiego. Inwestycja prowadzona jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Kierowców prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi niżej plikami (kliknij na dokument, aby rozpocząć jego pobieranie):

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Burmistrz Wołomina ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Przejazdowej 1. Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość, położona w Wołominie przy ul. Przejazdowej 1, oznaczona jako działka nr ew. 58 o powierzchni 0,0695 ha, obręb geodezyjny 10 (143412_4.0010), uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00005787/7. Nieruchomość jest zabudowana murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 96 m². Jest to obiekt jednokondygnacyjny

Uwaga, sprzątamy ulice!

Zamiatarki MZO Wołomin ponownie wyjada na ulice miasta! Prosimy, aby w dniu sprzątania nie parkować na ulicach! poniedziałek 22.08.2022: Legionów, Ogrodowa, Kurkowa wtorek 23.08.2022: Partyzantów, Wołomińska, Zielona, Graniczna środa 24.08.2022: Kościelna, Daszyńskiego, Przyjacielska, Moniuszki, Mariańska czwartek 25.08.2022 Mickiewicza, Prądzyńskiego, Warszawska, Rejtana piątek 26.08.2022: Wspólna, Żelazna, Reja, Duczkowska poniedziałek 29.08.2022: Kasztanowa, tunel przy ulicy Sasina (Kobyłkowska – Orwida), Głowackiego wtorek 30.08.2022: Tęczowa, Gdyńska, Okopowa, Szpitalna środa 31.08.2022: Sasina (al. Armii Krajowej

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w ul. Piwnej w Wołominie

Informujemy, że od dnia 23 sierpnia 2022 roku zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w ul. Piwnej w Wołominie zgodnie z którą skrzyżowanie ul. Piwnej z ul. Kopernika będzie równorzędne. Przed zmianą kierowcy poruszający się ul. Kopernika mieli pierwszeństwo pierwszeństwo przejazdu, a Piwna była ulicą podporządkowaną.

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 228/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 05.08.2022 r. Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): • Zarządzenie nr 228/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 05.08.2022 r. (.PDF) • Załącznik do Zarządzenia nr 228/2022 Burmistrza

Zamknięcie ulicy Leszczyńskiej w Wołominie

Jak poinformował wykonawca prac budowlanych, w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej ulicy Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą, gm. Wołomin” od dn. 08.08.2022, godz. 8:00 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na ulicy Leszczyńskiej. W związku z powyższym w terminie od 08.08.2022 r. do odwołania zamknięty zostaje odcinek ul. Leszczyńskiej w Wołominie od ul. Partyzantów do ul.