Związek Miast Polskich

ZMP

Związek Miast Polskich zaprasza miasta do celebrowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Zachęcamy do wykorzystania spotu wideo, który powstał z inicjatywy Związku oraz innych przygotowanych na tę okazję materiałów. – Gdzie ostatecznie zaczynają się powszechne prawa człowieka? W małych miejscach, blisko domu – tak blisko i tak małych, że nie widać ich na żadnej mapie świata. […] Jeśli te prawa nie mają tam znaczenia, nigdzie nie mają znaczenia. Bez skoordynowanych działań

Grafika spotkanie miast polskich

Szanowni Państwo, 18 czerwca o godzinie 13:00 zapraszamy na kolejne spotkanie miast członkowskich Związku, które odbędzie się online, za pośrednictwem platformy Teams. Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu, dzielenia się z nami aktualnymi problemami miast i ważnymi sprawami samorządowymi, wymagającymi być może naszej pilnej interwencji. Jesteśmy też ciekawi dobrych praktyk realizowanych w Państwa miastach. Wspólne, cykliczne spotkania są również okazją do przekazania najważniejszych informacji o tym, nad czym Zarząd i

Związek Miast Polskich logo

Powołaniem specjalnego, rządowo-samorządowego zespołu roboczego ds. Krajowego Planu Odbudowy zakończyła się dyskusja nad projektem KPO na KWRiST 30 kwietnia br. Zespół spotka się 5 maja br. Po raz kolejny projekt Krajowego Planu Odbudowy był głównym tematem dyskusji podczas Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która odbyła się 30 kwietnia w trybie telekonferencji. Przedstawiciele strony samorządowej nie zaopiniowali nowej wersji projektu, przekazanej przez rząd późnym wieczorem 28 kwietnia br. Podkreślali, że

Logo Związek Miast Polskich

– Centralizacja ochrony zdrowia jest całkowicie bezzasadna i przyniesie jedynie kolejne szkody w systemie – 12 lutego br. Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich podjęły wspólne stanowisko sprzeciwiajające się rządowym zapowiedziom centralizacji ochrony zdrowia. Zapowiedzi dotyczące zmian w finansowaniu i strukturze właścicielskiej szpital w formie trzech opcji zostały wstępnie przedstawione 5 lutego br. na spotkaniu online ZMP i ZPP przez wiceministra zdrowia, S. Gadomskiego. Chociaż jeszcze nic nie jest

Logo Związek Miast Polskich

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich 15 stycznia 2021 r., które po raz 13. odbyło się online, opiniowano m.in. projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zarząd zapoznał się z rekomendacjami przedstawiciela Związku w Zespole ds. systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ZMP do przedstawionego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu ustawy o utrzymaniu czystości

Logo Związek Miast Polskich

W 2020 roku Związek był zaangażowany w realizację 9 projektów, w których uczestniczyło ponad 150 miast. Celem tych działań było m.in. wypracowanie narzędzi efektywnego zarządzania zintegrowanym i zrównoważonym rozwojem miast, tworzenie platform wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastami, a także wsparcie, doradztwo i dostarczanie eksperckiej wiedzy tam, gdzie jest na nią zapotrzebowanie. Projekty realizowane przez ZMP i jego miasta to: Rozwój średnich i małych miast Rozwój małych miast Monitoring usług

gazeta

Szanowni Państwo, chcielibyśmy pochwalić się, że Związek Miast Polskich ma już 30 lat. Mija właśnie teraz 30 lat od restytucji Związku – 18-20 stycznia 1991 r. w Poznaniu odbył się Kongres Restytucyjny ZMP. Ze względu na pandemię, nie możemy świętować tego jubileuszu, jak chcielibyśmy. Uprzejmie prosimy jednak o odnotowanie tego faktu na Państwa stronach internetowych czy w mediach społecznościowych. Kongres Restytucyjny Związku Miast Polskich odbył się z udziałem delegatów z