2021-2023

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji oraz przyjętym przez naszą gminę Gminnym Programem Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030, powołano następujących członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin na lata 2021-2023:

 1. Teresa Wosińska – Mazo – przedstawiciel mieszkańców
 2. Barbara Lęcka – przedstawicielka Wołomińskiej Rady Seniorów
 3. Emilia Kowalik – przedstawiciel organizacji pozarządowej
 4. Jan Gąsior – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta
 5. Włodzimierz Kotkiewicz – przedstawiciel mieszkańców
 6. Barbara Kotkiewicz – przedstawicielka mieszkańców
 7. Jacek Mościcki – przedstawiciel mieszkańców, przedsiębiorców działających na terenie zrewitalizowanym oraz prywatny właściciel budynków mieszkalnych
 8. Małgorzata Witańska – przedstawicielka mieszkańców
 9. Barbara Stasiszyn – przedstawicielka organizacji pozarządowej
 10. Krzysztof Kozłowski – przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym
 11. Łukasz Marek – przedstawiciel Gminy Wołomin, zastępca Burmistrza Wołomina
 12. Joanna Żero – przedstawicielka Gminy Wołomin, Naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju, kierownik koordynacyjny
 13. Natalia Klocko – przedstawicielka Gminy Wołomin, pracownik Wydziału Urbanistyki