Bezpieczny Wołomin

O akcji Bezpieczny Wołomin

Program realizowany przez Gminę Wołomin we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wołominie. Program ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, w tym m.in:

  1. propagowanie zachowań i wiedzy służących poprawie bezpieczeństwa
  2. poprawę jakości infrastruktury lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, dróg, chodników i oświetlenia itp.
  3. prowadzenie kampanii społecznych we współpracy z lokalnymi środowiskami
  4. wspieranie inicjatyw mieszkańców, służących poprawie bezpieczenstwa lokalnego

Realizacja celów programu planowana jest jako proces ciągły. Jego koordynacją zajmie się powołany przez Burmistrza Wołomina zespół roboczy.

Edycja 2018