Biblioteka Sąsiedzka

W dniu 27 czerwca 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie podpisała z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę o dofinansowanie zadania pn. „Biblioteka sąsiedzka” realizowanego w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana adaptacja budynku przy ulicy Klonowej 24 w Lipinkach na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, która będzie pełniła funkcję jedynego ośrodka kultury, miejsca spotkań społeczności lokalnej w sołectwie Lipinki oraz ościennych miejscowościach. Strategicznym celem zadania jest zapewnienie dogodnych warunków dla szeroko pojętych działań aktywizujących lokalną społeczność w zakresie promocji czytelnictwa, edukacji kulturalnej, animacji kultury oraz zachowania pamięci i tożsamości lokalnej historii, poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury.

Wartość dofinansowania: 1 528 754,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 038 363,00 zł

logotypy BPBiblioteka Sąsiedzka