Budowa budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Nowe Lipiny przy ulicy Rolnej

W dniu 6 września 2021 r. Gmina Wołomin podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Nowe Lipiny przy ulicy Rolnej” ze środków Funduszu Dopłat zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie 30 lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 987,18 m2.

Wartość dofinansowania: 4 333 057,64 zł
Całkowita wartość zadania: 6 010 727,36 zł

logotypy BP