Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach

Projekt pn.: „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach”.
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt został skierowany do otrzymania dofinansowania w ramach Osi IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W dniu 14 maja 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przez Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan.

Podział środków z dofinansowania:
– środki wspólnotowe EFRR – 2.827.275,69 zł – 80% kosztów kwalifikowanych projektu,
– środki budżetu państwa – 318.068,50 zł – 9% kosztów kwalifikowanych projektu,
łącznie dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 3.145.344,19 zł.

ZAKRES PROJEKTU:
• Projekt polega na budowie 1 parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach oraz centrum przesiadkowego przy ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie
• W ramach projektu powstanie 90 miejsc parkingowych, w tym 10 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz 60 stanowisk postojowych „Bike&Ride”.
• Projekt przewiduje połączenie lokalizacji parkingów z centrami przesiadkowymi (rowery, autobusy, PKP). Łącznie przewiduje się, że w ciągu roku z miejsc parkingowych w parkingach P&R będzie korzystać ok 6200 samochodów osobowych. Tym samym osiągnięty zostanie cel projektu tj. poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach