Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu

W dniu 7 października 2021 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę o przyznanie pomocy dla realizacji operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu”, realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresach: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni 652 m2 przy budynku Szkoły Podstawowej w Zagościńcu. Stworzenie strefy rekreacyjnej, aktywnego spędzania czasu do dnia złożenia wniosku o płatność oraz utrzymania infrastruktury w okresie trwałości projektu.

Wartość operacji ogółem : 125.435,92 zł
Wartość dofinansowania: 79 814,00 zł
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu