Akt urodzenia/ małżeństwa/ zgonu

Jak i gdzie załatwić akt urodzenia?

Aby moc sporządzić akt urodzenia, jedno z małżonków (w przypadku braku małżeństwa wskazana jest obecność obojga rodziców dziecka) powinno wraz z dowodem osobistym udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, który znajduje się w Urzędzie Miejskim, ul. Ogrodowa 4. W mieszczącym się na parterze Biurze Obsługi Mieszkańca trzeba udać się do stanowisk nr 15 lub 16. Akt urodzenia należy wykonać w ciągu 21 dni od dnia urodzenia dziecka. Na miejscu zostanie odpisany akt urodzenia i oddany interesantowi. Pierwszy egzemplarz jest bezpłatny, następne płatne (zgodnie z ustawą) w zależności od celu wydania.

Jak i gdzie załatwić akt zawarcia małżeństwa?

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można uzyskać za okazaniem dowodu osobistego w Urzędzie Stanu Cywilnego, który znajduje się w Urzędzie Miejskim, ul. Ogrodowa 4. W mieszczącym się na parterze Biurze Obsługi Mieszkańca trzeba udać się do stanowisk nr 15 lub 16. Na miejscu, po złożeniu oświadczeń o braku okoliczności wyłączających możność zawarcia związku małżeńskiego pod względem prawa cywilnego, narzeczeni otrzymują w/w zaświadczenie. Aby moc zawrzeć małżeństwo w kościele, należy złożyć do właściwej Kancelarii Parafialnej zaświadczenie otrzymane w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Ile kosztuje sporządzenie aktu zawarcia małżeństwa?

Opłatę, za sporządzenie aktu małżeństwa, w wysokości 84 zł należy wpłacić do kasy urzędu lub na konto Urzędu Miasta, w którym zawiera się ślub.

Jak i gdzie załatwić akt zgonu?

Akt zgonu można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego, który znajduje się w Urzędzie Miejskim, ul. Ogrodowa 4. W mieszczącym się na parterze Biurze Obsługi Mieszkańca trzeba udać się do stanowisk nr 15 lub 16. Akt zgonu wydawany jest na miejscu po uprzednim okazaniu: karty statystycznej zgonu (wystawionej przez lekarza), dowodu osobistego zmarłego a także dowodu tożsamości osoby zgłaszającej sporządzenie aktu. Po akt zgonu należy zgłosić się w przeciągu 3 dni. Sporządzenie aktu zgonu następuje niezwłocznie po przedłożeniu w/w dokumentów. Następnie zostaje wydany odpis skrócony tego aktu oraz odcinek karty zgonu, niezbędny do pochowania zwłok. Pierwszy egzemplarz aktu zgonu jest bezpłatny, następne płatne (zgodnie z ustawą) w zależności od celu wydania.