Cyfrowa Gmina

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*, Gmina Wołomin pozyskała grant w wysokości 676.068,44 zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup nowego sprzętu komputerowego oraz jego konfigurację i wdrożenie. Nowym sprzętem będą m.in. laptopy i urządzenia wielofunkcyjne. Zakupione zostaną również mobilne tablice interaktywne, które trafią do podległych Gminie przedszkoli.  Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Pracownicy zostaną również przeszkoleni z tematyki cyberbezpieczeństwa. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-euCyfrowa Gmina