Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+” jest to placówka wsparcia dziennego, pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu. To miejsce dedykowane wołomińskim seniorom, osobom samotnym, nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+. Oferuje 9-godzinną opiekę od poniedziałku do piątku. Zlokalizowany jest w centrum Wołomina, przy ul. Legionów 31A (na parterze) w lokalu należącym do Gminy Wołomin. Senior uczestniczący w zajęciach otrzymuje podstawowe usługi pomocy w czynnościach dnia codziennego, gorący posiłek oraz inne usługi wspomagające, odpowiednio dostosowane do jego potrzeb. W Dziennym Domu „Senior+” można także skorzystać z całodziennej opieki wykwalifikowanego personelu, usług fizjoterapeuty w celu utrzymania sprawności fizycznej. Organizowane są także zajęcia rozwijające pamięć, koncentrację i umiejętności społeczne.

Podstawowy zakres usług świadczonych w ramach Domu to:
• aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii;
• realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim;
• możliwość korzystania z telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera i Internetu.
Dom przeznaczony jest dla 15 osób. Korzystanie z jego świadczeń jest częściowo odpłatne. Placówka otwarta jest na współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym senioralnymi min. przy organizacji różnego rodzaju spotkań, pogadanek, dyskusji i innych działań. Umożliwi to otwarcie się starszych osób na świat oraz ich zaangażowanie w życie społeczności seniorów.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 34, w godzinach pracy Ośrodka oraz pod numerami telefonów: (22) 787 27 01, (22) 776 50 23 wew. 324.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata A 2021-2025