e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań

W dniu 26 października 2018 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę na realizację projektu „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.1. E-Usługi, Poddziałania 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Celem projektu jest wykorzystanie nowych i innowacyjnych technologii do zbudowania przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców i przedsiębiorców. Zostaną użyte do tego celu aplikacje na smartfony, tablety i komputery, poprzez które można będzie zgłaszać awarię w infrastrukturze lokalnej, załatwić sprawę w urzędzie, dokonać płatności podatku i innych należności. E-usługi, w których interakcja, transakcja i personalizacja przyczyni się do poprawy komunikacji z urzędem, będzie katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie. Realizując powyższe konieczne jest uruchomienie wspólnej jednolitej platformy informatycznej dla Urzędu oraz 24 jednostek podległych. Gmina, może skutecznie działać tylko, gdy jest szybka i należyta wymiana danych i informacji w obrębie jednostek Gminy jako całości, da nam to możliwość uzyskania nowej jakości zarządzania procesami, transportem, bezpieczeństwem, ekologią i infrastrukturą Gminną. Rozwój systemu informatycznego w idei centrum usług wspólnych zostanie zrealizowany poprzez jednolity zintegrowany system dziedzinowy i wielofirmowy dla wszystkich jednostek gminnych, oparty o wirtualną chmurę obliczeniową. Bezpieczeństwo danych będzie monitorowane, zabezpieczone poprzez kopie bezpieczeństwa i archiwizowane w sposób zcentralizowany, ograniczając w ten sposób koszty i poprawiając bezpieczeństwo. Tak wdrożona i zarządzana infrastruktura będzie minimalizowała przestoje, co przełoży się na poprawę wizerunku i zwiększenie poziomu zadowolenia mieszkańca Gminy Wołomin.
Wartość projektu ogółem : 4.457.712,24 zł
Wartość dofinansowania: 2.978.850,72 zł
Projekt zakończył się 30.09.2021 roku
e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań