Fundusz Dróg Samorządowych

Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

„Budowa ul. Zielonej i ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z Drogą Wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Cichą i Marszałkowską w Wołominie”
Kwota dofinansowania: 5 321 114, zł
Dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego „Fundusz Dróg Samorządowych”
Całkowita wartość inwestycji: 11 949 953,24 zł
Budowa ul. Zielonej w Wołominie to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Gminie. Wykonanie tej „małej obwodnicy Wołomina” znacznie poprawiło bezpieczeństwo, skróciło czas dojazdu do pracy i szkoły, a przed wszystkim – polepszyło skomunikowanie Wołomina i okolic, pozwalając na wjazd do południowej części miasta bez konieczności przejazdu przez centrum. W trakcie budowy ulicy powstała nowa nawierzchnia, chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa, zjazdy, skrzyżowania, 2 zatoki parkingowe oraz infrastruktura odprowadzająca wodę wraz z niezbędnym oświetleniem.

Fundusz Dróg Samorządowych