Increasing energy security through the development of green energy in Gmina Wołomin

W dniu 10 lutego 2023 r. Burmistrz Wołomina podpisała umowę o przyznanie grantu w wysokości 60 tys. euro na przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej pn. Increasing energy security through the development of green energy in Gmina Wołomin” (Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin). Umowa o dofinansowanie została zawarta w ramach projektu pn. „Europejski Instrument Miejski – EUCF, który jest finansowany z Programu badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”. Celem projektu jest wsparcie finansowe miast w całej Unii Europejskiej na rzecz m. in. opracowania koncepcji inwestycyjnych do przyspieszenia realizacji planów działania w zakresie energii i klimatu.

Pozyskanie 60 tys. euro w ogólnoeuropejskim konkursie w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EU-CF) otworzyło drogę do wsparcia eksperckiego i przygotowania projektów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne gminy dla Urzędu Miejskiego i dwóch gminnych spółek.

Dzięki zdobytym środkom gmina opracuje specjalistyczną dokumentację techniczną dla planowanych instalacji elektroenergetycznych:
• termomodernizacji obiektów komunalnych w celu zmniejszenia zużycia ciepła;
• budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wołomin;
• przebudowy ciepłowni miejskiej w zakresie instalacji elektrociepłowni gazowej;
• wprowadzenie współspalania biomasy (10%) w kotłach węglowych należących do ciepłowni miejskiej;
• budowy nowego geotermalnego źródła ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego;
• izolacji inteligentnej sieci ciepłowniczej.

Grant z Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EU-CF) wpisuje się w koncepcje działań gminy na rzecz klimatu i energii, a dokumenty strategiczne, które powstaną w wyniku tego projektu mogą pomóc gminie w przyszłości w pozyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych.

Increasing energy security through the development of green energy in Gmina WołominIncreasing energy security through the development of green energy in Gmina Wołomin