Informacja o wynikach I przetargu na sprzedaż dz. nr 212_3, 215_2, 212_2 i 215_1 w rejonie ul. Kmicica

Informacja o wynikach I przetargu na sprzedaż dz. nr 212_3, 215_2, 212_2 i 215_1 w rejonie ul. Kmicica

Dnia 27 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Wołomin przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, w sali nr 105 został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wołomin:
1. nieruchomość niezabudowana, położona w Wołominie w rejonie ul. Kmicica, oznaczona jako działka nr ew. 212/3 o powierzchni 0,0234 ha oraz działka nr ew. 215/2, o powierzchni 0,0550 ha, obręb 0035, 35, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039511/9.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 196 000 zł netto.
2. nieruchomość niezabudowana, położona w Wołominie przy ul. Kmicica, oznaczona jako działka nr ew. 212/2 o powierzchni 0,0304 ha oraz działka nr ew. 215/1 o powierzchni 0,0697 ha, obręb 0035, 35 uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039511/9.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 225 000 zł netto.

Wszystkie przetargi zostały zakończone wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów. Warunkiem dopuszczenia do przetargu było wniesienie wadium w terminie do 23.09.2019 r.

Wersja PDF: Informacja o wynikach I przetargu na sprzedaż dz. nr 212_3, 215_2, 212_2 i 215_1 w rejonie ul. Kmicica

Kategoria: