Informacja o wynikach II przetargu na sprzedaż dz. nr 211_12, 212_7 i 215_13 w rejonie ul. Kmicica

Informacja o wynikach II przetargu na sprzedaż dz. nr 211_12, 212_7 i 215_13 w rejonie ul. Kmicica

Informacja o wynikach przetargu

Dnia 26 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Wołomin przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, w sali nr 106 został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wołomin:
1. nieruchomość niezabudowana, położona w Wołominie w rejonie ul. Kmicica, oznaczona jako działka nr ew. 211/12, obręb 0035, 35 o powierzchni 0,1281 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039511/9.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 245 000 zł netto.
2. nieruchomość niezabudowana, położona w Wołominie przy ul. Kmicica, oznaczona jako działka nr ew. 212/7 o powierzchni 0,0831 ha oraz działka nr ew. 215/13 o powierzchni 0,0015 ha, obręb 0035, 35 uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039511/9.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 149 000 zł netto.

Wszystkie przetargi zostały zakończone wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów. Warunkiem dopuszczenia do przetargu było wniesienie wadium w terminie do 23.09.2019 r.

Wersja PDF: Informacja o wynikach II przetargu na sprzedaż dz. nr 211_12, 212_7 i 215_13 w rejonie ul. Kmicica

Kategoria: