Informacja o wynikach konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat

Informacja o wynikach konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie została zamieszczona, na okres 3 dni, informacja o wynikach konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych będących w zasobie GW na okres do 3 lat z dnia 17.09.2019 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat

Kategoria: