Internet 8.3

Szanowni Państwo,

W dniach od 01.01.2020 do 06.01.2020 będą prowadzone prace techniczne w ramach projektu Internet 8.3.
W związku z tym mogą wystąpić czasowe problemy z dostępem do internetu, za utrudnienia przepraszamy.

Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin

Głównym celem Projektu jest zapewnienie nieodpłatnego dostępu do Internetu dla 200 Beneficjentów Ostatecznych z terenu Gminy Wołomin, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu m.in. trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych i stopnia niepełnosprawności. Dla Beneficjentów Ostatecznych przewidziano nieodpłatne użyczenie komputerów na okres 5 lat oraz szkolenia komputerowe. W wyniku realizacji Projektu zwiększą się szanse jego uczestników na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, poprawę statusu materialnego, dostęp do informacji i usług oferowanych drogą elektroniczną.

Dofinansowanie:
Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II Stopnia udzieliła Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu w kwocie 2 972 646,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć, 00/100 PLN), z czego 2 147 736,73 zł z UE, stanowiąca 85% kwoty całkowitego dofinansowania oraz 379 012,37 zł z publicznych środków krajowych, stanowiąca 15% kwoty całkowitego dofinansowania.

Wszelkie zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres e-mail: pomoc@wolomin.org.pl

Parametry komputera można sprawdzić tutaj.

Internet 8.3