Kierownictwo Urzędu

Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina
tel. sekretariat: 22 763 30 65

Dariusz Szymanowski
Zastępca Burmistrza Wołomina
tel. sekretariat: 22 763 30 65

Łukasz Marek
Zastępca Burmistrza Wołomina
tel. sekretariat: 22 763 30 60

Małgorzata Izdebska
Sekretarz Gminy
tel. sekretariat: 22 763 30 60

Bożena Wielgolaska
Skarbnik Gminy
tel. sekretariat: 22 763 30 60