Kierownictwo Urzędu

 

Elżbieta Radwan

Burmistrz Wołomina
tel. sekretariat: 22 763 30 65

Edyta Zbieć

Zastępca Burmistrza
tel. sekretariat: 22 763 30 65

Śp. Robert Makowski

Zastępca Burmistrza

Małgorzata Izdebska

Sekretarz Gminy
tel. sekretariat: 22 763 30 60

Marta Maliszewska

Skarbnik Gminy
tel. 22 763 30 35