Kierownictwo Urzędu

Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina
tel. sekretariat: 22 763 30 65

 

 

Dariusz Szymanowski
Zastępca Burmistrza Wołomina
tel. sekretariat: 22 763 30 65

 

 

Łukasz Marek
Zastępca Burmistrza Wołomina
tel. sekretariat: 22 763 30 60

 

 

Małgorzata Izdebska
Sekretarz Gminy
tel. sekretariat: 22 763 30 60

 

 

Marta Maliszewska
Skarbnik Gminy
tel. 22 763 30 35