Kontakt Czysty Wołomin

Reklamacje odbioru odpadów komunalnych:  22 763 30 47
Deklaracje:  22 763 30 48
Opłaty:  22 763 30 91
Upomnienia: 22 763 30 38

Zgłoszenia odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: odpady@wolomin.org.pl, tel. 22 763 30 47

Dzikie wysypiska: odpady@wolomin.org.pl, zielonepogotowie@mzo.wolomin.pl

tel. 22 763 30 20 – decyzje środowiskowe, zmiana stanu wody na gruncie, rolnictwo, dofinansowanie na wymianę źródła ciepła

tel. 22 763 30 47 – Gospodarka odpadami, edukacja ekologiczna, zezwolenia  na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, Azbest, Rejestr Działalności Regulowanej.

Linki do programów rządowych:

Czyste powietrze ( również tutaj: http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/)
Mój prąd (https://mojprad.gov.pl/)