Młodzieżowa Rada Miasta

Harmonogram wyborów

  1. do 01.10.2018 - powołanie Okręgowych Komisji Wyborczych
  2. do 08.10.2018 - zgłaszanie kandydatów - przyjmowanie zgłoszeń
  3. do 09.10.2018 - wywieszenie list kandydatów - sporządzenie spisu wyborców
  4. 15.10.2018 - wybory do Młodzieżowej Rady Miasta w godzinach 08.00-15.00
  5. do 18.10.2018- podanie wyników głosowania w danym okręgu – wywieszenie kopii protokołu w szkole