Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać tutaj. Zobacz również aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.PDF)

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji można uzyskać w pokoju 118 (I półpiętro) lub w Punkcie Informacyjnym (parter). Wypełnione deklaracje należy złożyć w Kancelarii Urzędu.

Opłaty za odpady komunalne mogą być dokonywane:
* w Urzędzie Miejskim – gotówkowo, bezgotówkowo za pomocą kart płatniczych lub za pomocą innych instrumentów płatniczych, np. systemu BLIK,
* elektronicznie – na indywidualny numer konta
* jak również w siedzibie Banku PEKAO S.A przy ul. Miłej 8/12 w Wołominie (bez prowizji), oraz w innych bankach i urzędach pocztowych (prowizja zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami).
Wpłat należy dokonywać :
1) za I kwartał do 15 lutego danego roku,
2) za II kwartał do 15 maja danego roku,
3) za III kwartał do 15 sierpnia danego roku,
4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.
z tym, że opłatę za miesiąc marzec 2019 roku uiszcza się w terminie do dnia 15 maja 2019r.

Worki na popiół,  odpady zielone i segregowane można bezpłatnie pobrać w Punkcie Informacji Podatkowej (parter) lub w Kancelarii (Biuro Obsługi Mieszkańca, stanowiska 2 i 3).

Zobacz również klauzulę informacyjną (.PDF) dotyczącą przetwarzania danych osobowych.