Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej można pobrać tutaj.

Od 1 kwietnia 2020 roku stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi 26,50 zł od osoby miesięcznie, z możliwością uzyskania bonifikaty w wysokości 50 groszy od osoby miesięcznie w przypadku gospodarstw domowych, które posiadają własne kompostowniki (konieczna jest korekta deklaracji). Przedsiębiorcy podpisują indywidualne umowy z firmami (link do wykazu).

Od 1 lipca 2020 roku w zabudowie wielorodzinnej stawka za odbiór odpadów będzie ustalana na podstawie zużycia wody. Deklarację w imieniu mieszkańców wypełniają zarządcy nieruchomości.

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji można uzyskać w pokoju 118 (I półpiętro) lub w Punkcie Informacyjnym (parter). Wypełnione deklaracje należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP (link do artykułu).

Opłaty za odpady komunalne mogą być dokonywane:
* w Urzędzie Miejskim – gotówkowo, bezgotówkowo za pomocą kart płatniczych lub za pomocą innych instrumentów płatniczych, np. systemu BLIK,
* elektronicznie – na indywidualny numer konta
* jak również w siedzibie Banku PEKAO S.A przy ul. Miłej 8/12 w Wołominie (bez prowizji), oraz w innych bankach i urzędach pocztowych (prowizja zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami).

Wpłat należy dokonywać do 20 dnia miesiąca, którego płatność dotyczy, tj. za styczeń do 20.01, za luty do 20.02, za marzec do 20.03.  itd.
Worki na popiół,  odpady zielone i segregowane można bezpłatnie pobrać w Punkcie Informacji Podatkowej (parter) lub w Kancelarii (Biuro Obsługi Mieszkańca, stanowiska 2 i 3).

Worki na odpady zielone i segregowane można bezpłatnie pobrać w Punkcie Informacji Podatkowej (parter) lub w Kancelarii (Biuro Obsługi Mieszkańca, stanowiska 2 i 3).