Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać z zakładki “Czysty Wołomin” oraz tutaj. Zobacz również aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.PDF).

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji można uzyskać w pokoju 118 (I półpiętro) lub w Punkcie Informacyjnym (parter). Wypełnione deklaracje należy złożyć w Kancelarii Urzędu.

Opłaty za odpady komunalne mogą być dokonywane:
* w Urzędzie Miejskim – gotówkowo, bezgotówkowo za pomocą kart płatniczych lub za pomocą innych instrumentów płatniczych, np. systemu BLIK,
* elektronicznie – na indywidualny numer konta
* jak również w siedzibie Banku PEKAO S.A przy ul. Miłej 8/12 w Wołominie (bez prowizji), oraz w innych bankach i urzędach pocztowych (prowizja zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami).

Wpłat należy dokonywać do 20 dnia miesiąca, którego płatność dotyczy, tj. za styczeń do 20.01, za luty do 20.02, za marzec do 20.03.  itd.
Worki na popiół,  odpady zielone i segregowane można bezpłatnie pobrać w Punkcie Informacji Podatkowej (parter) lub w Kancelarii (Biuro Obsługi Mieszkańca, stanowiska 2 i 3).

Worki na odpady zielone i segregowane można bezpłatnie pobrać w Punkcie Informacji Podatkowej (parter) lub w Kancelarii (Biuro Obsługi Mieszkańca, stanowiska 2 i 3).