Patronat Burmistrza

Patronat Burmistrza Wołomina przyznawany jest przedsięwzięciom, które posiadają, zasięg, rangę lub znaczenie: lokalne, powiatowe, regionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe, a ich realizacja przyczynia się do promocji gminy Wołomin.

Jak uzyskać patronat Burmistrza Wołomina?

Aby ubiegać się o patronat należy:

  1. Czytelnie wypełnić wniosek do Burmistrza Wołomina z prośbą o patronat (wniosek do pobrania).
  2. Dostarczyć kompletny wniosek do Urzędu Miejskiego w Wołominie przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

  1. wysłać listownie na adres: Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
  2. złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu – Biuro Obsługi Mieszkańca stanowiska 1, 2, 3                        .

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie i Regulamin w sprawie zasad przyznawania Patronatu Burmistrza Wołomina (PDF, 390 KB)
  2. Wniosek o przyznanie Patronatu Burmistrza Wołomina (Doc, 35 KB)
  3. Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Patronatem Burmistrza Wołomina (Doc, 18KB)
  4. Logotyp gminy Wołomin do umieszczenia na materiałach promocyjnych