Programy sportowe

Programy sportoweSMOK
Gmina Wołomin realizuje program Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK)
dla dziewcząt na podstawie powierzonego PZKosz przez Ministra Sportu i Turystyki zadania pt.: “Upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży w ramach działań  prowadzonych przez polskie związki sportowe”. Projekt skierowany jest do dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi, ul. Poprzeczna 6, 05-200 Wołomin,  w Szkole Podstawowej w Duczkach oraz Szkole Podstawowej nr 5.

SOS i KOSSM
Gmina Wołomin realizuje projekty Siatkarskiego Ośrodka Sportu (SOS) i Koszykarskiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży (KOSSM) tworzonych w ramach Ogólnopolskiego projektu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej oraz koszykówce, działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. Projekty skierowany jest do chłopców i dziewcząt ze Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Lipińska 5, 05-200 Wołomin.