Programy sportowe

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki
Gmina Wołomin realizuje program Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK) na podstawie powierzonego Polskiemu Związkowi Koszykówki przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  zadania pt.: „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań  prowadzonych przez polskie związki sportowe”. Projekt finansowany jest Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i skierowany jest do dziewcząt. Program realizowany jest w  Szkole Podstawowej w Duczkach oraz Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie.

Koszykarski  Ośrodkek Sportowego Szkolenia Młodzieży
Gmina Wołomin realizuje program Koszykarskiego  Ośrodka Sportowego Szkolenia Młodzieży (KOSSM) na podstawie powierzonego Polskiemu Związkowi Koszykówki przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  zadania w zakresie szkolenia młodzieży w koszykówce pt.: „Koszykarski  Ośrodkek Sportowego Szkolenia Młodzieży”. Projekt finansowany jest Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i skierowany jest do dziewcząt. Program realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie.

Siatkarski Ośrodek Sportu
Gmina Wołomin realizuje projekt Siatkarskiego Ośrodka Sportu (SOS) w  Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie. Siatkarskie Ośrodki Szkolne to ogólnopolski program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w piłce siatkowej, realizowany  przez Polski Związek Piłki Siatkowej i Ministerstwo Sportu i Turystyki.