Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Gmina zobowiązana jest podejmować działania w kierunku realizacji ustawowych zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Gmina Wołomin jest organem tworzącym dla trzech podmiotów leczniczych :

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2
ul. Wileńska 74 Wołomin tel. 22 776 26 56, 787 54 16

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1
ul. Prądzyńskiego 11 Wołomin, tel.22 776 26 86, 22 776 26 05

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców 12 Wołomin , tel. 22 776 44 88

Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia w Urzędzie Miejskim w Wołominie realizuje

Wydział Polityki Społecznej
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
pokój 210, 211
tel. (22) 763 30 72/96
dialog@wolomin.org.pl