Przebudowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Gdyńskiej, róg ul. Piłsudskiego w Wołominie

Projekt pn. „Przebudowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Gdyńskiej, róg  ul. Piłsudskiego w Wołominie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania  4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Głównym i zasadniczym celem projektu pt. „Przebudowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Gdyńskiej, róg ul. Piłsudskiego w Wołominie” jest przebudowa parkingu miejskiego przy ul. Gdyńskiej w Wołominie, mająca na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych dla samochodów i rowerów, wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej i biologicznie czynnej, odwodnienie terenu parkingu oraz zmiana instalacji elektrycznych – oświetlenie – na instalacje energooszczędne. Dzięki realizacji projektu, w bliskiej okolicy linii kolejowej i przystanków autobusowych komunikacji miejskiej, powstanie parking z możliwością zostawienia pojazdu i przesiadki w inny miejski środek transportu. Spowoduje to zmniejszenie natężenia na drogach samego miasta Wołomin jak również na drogach dojazdowych do Warszawy – mniejsza ilość pojazdów, upłynnienie jazdy, zmniejszenie tzw. wąskich gardeł na drogach i zatorów komunikacyjnych.

W ramach zadania wybudowano 99 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Projekt został zakończony w dniu 30.06.2017 r.
Wartość ogółem: 498.734,45 zł
Dofinansowanie: 398.987,56 zł

Przebudowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Gdyńskiej, róg ul. Piłsudskiego w Wołominie