Remont dla Seniora

Remont dla Seniora

Wołomińscy Seniorzy od listopada 2017 roku korzystają z bezpłatnej pomocy w drobnych naprawach domowych.

– Projekt Remont dla Seniora spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych seniorów. Otrzymujemy wiele pozytywnych opinii dotyczących realizowanych przez „złotą rączkę” napraw, dlatego z wielką radością informuję, że projekt będzie kontynuowany – mówi burmistrz Elżbieta Radwan.

Działania związane ze świadczeniem drobnych usług naprawczych dla seniorów wpisują się w Wołomińską Strategię Polityki Senioralnej i wynikają z zapisów zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 roku (przedsięwzięcie nr 16).

Projekt Remont dla Seniora adresowany jest do mieszkańców Gminy Wołomin, którzy ukończyli 65. rok życia i są posiadaczami Wołomińskiej Karty Seniora, są osobami samotnymi, chorymi, z ograniczoną sprawnością fizyczną lub niepełnosprawnymi. W ramach projektu zaplanowano świadczenie drobnych, bezpłatnych usług naprawczych niewymagających specjalistycznej wiedzy ani uprawnień, niewymagających dużych nakładów finansowych na zakup materiałów oraz takich, które nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową, administracją itd. Katalog napraw w ramach projektu Remont dla Seniora dotyczy tylko i wyłącznie robocizny i nie uwzględnia cen materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac.

W ramach projektu Seniorzy będą mogli zgłaszać problemy techniczne w swoim domu, które mieszczą się w poniższym katalogu napraw:
– nieszczelność baterii, wymiana głowic w bateriach
– montaż/wymiana deski sedesowej
– naprawa zepsutej spłuczki
– odpowietrzenie grzejnika
– podłączenie pralki/zmywarki
– udrożnienie zatkanego odpływu
– montaż, naprawa, wymiana klamki w drzwiach/oknie
– montaż, naprawa, wymiana zamka w drzwiach/oknie
– regulacja i nasmarowanie okna
– przymocowanie luster, obrazów, uchwytów, półek itp.
– montaż karnisza
– montaż lub wymiana gniazdka elektrycznego/przełącznika
– montaż lub wymiana/podłączenie żyrandola, lampy
– wymiana żarówki, halogenu, jarzeniówki
– podłączenie dekodera tv
– inny problem techniczny lub usterka, nieujęte powyżej

Zasady zgłaszania problemu technicznego w ramach projektu Remont dla Seniora:
1. Senior, który chce zgłosić problem techniczny może to zrobić wykorzystując jedną z trzech dostępnych opcji:
– telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 22 763 30 17,
– mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: senior@wolomin.org.pl,
– pisemnie, składając Formularz zgłoszeniowy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie.
2. Zgłaszany problem techniczny musi mieścić się w wymienionym powyżej katalogu napraw lub w przypadku innego problemu technicznego nieujętego w tymże katalogu, zyskać pozytywną ocenę na miejscu przez pracownika technicznego oraz ostateczną pozytywną ocenę pracowników Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji i przedstawicieli Wołomińskiej Rady Seniorów. W sytuacji braku możliwości wykonania naprawy, Senior otrzyma informację o odmowie wykonania usługi.
3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko Seniora zgłaszającego problem techniczny,
– numer Wołomińskiej Karty Seniora,
– adres zamieszkania Seniora (adres, pod którym będzie realizowana usługa Remont dla Seniora),
– problem techniczny, będący przedmiotem wniosku.

Formularz zgłoszeniowy usterki

Ogólne Warunki Świadczenia Usługi: Projekt Remont dla Seniora