Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej

W dniu 5 października 2022 r. Gmina Wołomin podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej” ze środków państwowego funduszu celowego, tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r.

W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie rozbudowy ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów (wraz ze skrzyżowaniem) do wysokości skrzyżowania z ul. Wołomińską. Zakres robót budowlanych obejmuje na całym projektowanym odcinku ul. Legionów nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 616,50 m, szerokości 6,0 m (z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,0 m). Początkiem zadania jest dowiązanie się do istniejącej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów. Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowań z ul.: Wierzbową, Prostą, Gryczaną, Rzeczną oraz Sokolą i kończy się na wysokości skrzyżowania z ul. Wołomińską. Przewidziano wykonanie odwodnienia drogi oraz infrastruktury towarzyszącej:
– obustronnego chodnika na całej długości projektowanego odcinka,
– dwukierunkowej ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego,
– azyli na przejściach dla pieszych,
– zieleńców (1500 m2) oraz nasadzeń ok. 40 szt. drzew,
– miejsc postojowych – 6 szt. zatok postojowych,
– zatoki autobusowej przy Zespole Szkół na ul. Legionów 85,
– zjazdów publicznych z betonu asfaltowego,
– nowego oświetlenia drogi,
– przebudowy kolizji sieci teletechnicznych oraz elektroenergetycznych,
– nowej stałej organizacji ruchu wraz z wyposażeniem projektowanej drogi oraz ścieżki rowerowej w elementy uspokojenia ruchu, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obecnymi standardami technicznymi.

Wartość dofinansowania: 3 528 196,12 zł
Całkowita wartość zadania: 5 777 240,82 zł

logotypy BP